Szkolenia

Zmiany w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów nowych i starych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Nowe przepisy o ochronie przeciwpożarowej obiektów oraz nowych przepisów Prawa budowlanego – w zakresie nowych obowiązków władających.
1.1. Nowe obowiązki w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych.
1.2. Przeglądy sprawności urządzeń systemu według instrukcji producenta – przykłady.
1.3. Studium przypadków po kontroli PSP a nowe obowiązki władających.
1.4. Nowe obowiązki w prowadzeniu dokumentacji technicznobudowlanej i KOB.
1.5. Obowiązkowe uzgadnianie projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, także przy przebudowie, adaptacji oraz zmianie sposobu użytkowania.

2. Nowe normy techniczno-budowlane od 1 sierpnia 2024 r. oraz nowe zasady projektowania systemu ochrony przeciwpożarowej.

3. Strefy pożarowe. Prawo, orzecznictwo, praktyka w świetle kontroli organów.
3.1. Klasyfikacja stref pożarowych.
3.2. Normy pożarowe dla poszczególnych stref (na wybranych przykładach).
3.3. Czy w obiekcie może być kilka stref pożarowych i co z tego wynika.
3.4. Analiza orzeczeń sądów dot. zmiany warunków dla stref pożarowych zaliczanych do stref pożarowych ZL oraz strefy PM (garaże).

4. Czy nowe normy PN dot. bezpieczeństwa pożarowego obowiązują również w przypadku użytkowanych budynków wybudowanych pod rządem przepisów poprzednich. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
4.1. Wybrane orzecznictwo dot. stosowania norm PN w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dot. obiektów wybudowanych pod rządem norm poprzednich.
4.2. Jak dostosować obiekt do nowych norm, czy można zastosować rozwiązania zamienne.
4.3. Czy nadal mogą być „suche piony” zamiast nawodnione?

5. Normy bezpieczeństwa pożarowego dla garaży w budynkach.
5.1. Czy są normy PN dla warunków bezpieczeństwa pożarowego w garażach, w których odbywa się parkowanie aut elektryków, oraz aut zasilanych gazem LNG, CNG?
5.2. Jak przystosować garaż do parkowania aut elektryków i aut hybrydowych w garażach budynków wielolokalowych. Nowe wytyczne Komendy Głównej PSP.
5.3. Scenariusze pożarowe w garażu a rozwiązania projektowe.
5.4. Rozwiązania projektowe systemu ochrony pożarowej w garażach.
5.5. Budowa punktu ładowania w garażu podziemnym a warunki bezpieczeństwa pożarowego.

6. Zmiana sposobu użytkowania lub zmiana działalności w budynku a normy bezpieczeństwa pożarowego.
6.1. Tryb art. 71 pr. bud. przy projektowanej zmianie sposobu
użytkowania, gdy:
– zmiana działalności,
– zmiana intensywności użytkowania a rozwiązania projektowe.
6.2. Procedura uzgodnieniowa projektu adaptacji – krok po kroku.
6.3. Czy w lokalu można zmienić jego przeznaczenie i wprowadzić nową działalność, np. uruchomić w nim usługi gastronomiczne lub inne? Czy obowiązują warunki techniczne dla nowej działalności w tej strefie pożarowej?

7. Sankcje i rygory.
7.1. Czy nielegalne zmiany mogą być uznane przez organ za samowolę budowlaną?
7.2. Czy użytkownik kondygnacji odpowiada tylko za „swoją” strefę pożarową?

8. Ochrona przeciwpożarowa budynków a zakazy i nakazy.
8.1. Odpowiedzialność z mocy prawa budowlanego.
8.2. Odpowiedzialność z mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej i kodeksu wykroczeń.
8.3.Czy za bezpieczeństwo pożarowe obiektu odpowiadają poza właścicielami obiektów także zarządcy i użytkownicy?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

28 sierpnia 2024 r. On-line
godz. 9-14

650 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)