Szkolenia

Windykacja w nieruchomościach lokalowych. Zmiany w przepisach prawa spadkowego [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Windykacja – czynności wstępne:
– wezwanie dłużnika,
– ugoda pozasądowa i sądowa,
– istotne elementy i skutki ugody,
– uznanie długu,
– odsetki – ich rola oraz częste zmiany i sposób liczenia.

2. Zasady postępowania egzekucyjnego (komornik i strony postępowania).

3. Zarzut przedawnienia roszczenia po wszczęciu egzekucji podniesiony przez dłużnika.

4. Ustalenie stanu majątkowego dłużnika.

5. Egzekucja prowadzona przez kilku wierzycieli wobec tego samego dłużnika oraz dochodzenie wierzytelności wobec przebywających za granicą.

6. Zmiany w przepisach prawa spadkowego:
– niegodne dziedziczenie,
– zasady liczenia terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
– nowe zasady do składania oświadczeń o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich spadkobierców,
– zmiany w postępowaniu o zezwolenie na złożenie oświadczenia o prostym przyjęciu spadku lub odrzuceniu,
– nowe zasady postępowania w zakresie stwierdzenia spadku.

7. Zaliczanie należności windykowanych od dłużnika.

8. Śmierć dłużnika w postępowaniu windykacyjnym
– następstwo prawne.

9. Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela po bezskutecznej licytacji.

10. Sposoby nadzorowania komornika przez wierzyciela.

Krystyna Królewiak – Ciechanowska
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania, windykacji, ochrony danych osobowych.

590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty oraz konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia oraz po szkoleniową opiekę ekspercką)