Szkolenia

Warunki sprzedaży lokalu z budynku Lasów Państwowych w aspekcie obowiązującego prawa [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Warunki sprzedaży lokalu według przepisów ogólnych k.c. oraz według specustawy o Lasach Państwowych.
1.1. Warunki sprzedaży nieruchomości (leśnych nieprzydatnych LP) zabudowanych budynkami mieszkalnymi, samodzielnych lokali mieszkalnych, gruntów.
1.2. Pierwszeństwo w nabyciu a ulgi cenowe według orzecznictwa SN i TK.
1.3. Czy nieruchomość LP można przekazać gminie i w jakim trybie?
1.4. Czy LP mogą zmienić przeznaczenie nieruchomości leśnej w celu sprzedaży?

2. Lasy Państwowe a trwały zarząd nieleśnym mieniem Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czy LP może sprzedaż takie mienie w trybie art. 40a ustawy o lasach?

3. Konsekwencja wyodrębnienia lokalu z nieruchomości – powstanie wspólnoty mieszkaniowej odrębnej od Lasów Państwowych.
3.1. Czy LP ma nadal prawo wykonywać zarząd taką nieruchomością, czy ma prawo wykonywać czynności zarządu, zawierać umowy, ponosić koszty?
3.2. Jakie przepisy obowiązują LP od momentu wyodrębnienia lokalu?
3.3. Jakie prawa przysługuje LP po wyodrębnieniu lokalu?
3.4. Powstanie i funkcjonowanie wspólnoty według prawa i orzecznictwa.

4. Czy jednostka LP ma prawo wykonywać zarząd powierzony taką nieruchomością w trybie ustawy o własności lokali?
4.1. Warunki zarządu powierzonego według ustawy o własności lokali.
4.2. Odrębność prawna i finansowa LP, wspólnoty i właściciela lokalu.
4.3. Czy wykonując taki zarząd powierzony LP ma prawo ująć wyodrębniony lokal w swoim majątku?

5. Aspekty podatkowe zarządu taką nieruchomością, z której sprzedano lokal.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

On-line
godz. 9.00-14.00

650 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)