Szkolenia

Warunki parkowania aut elektrycznych i aut zasilanych gazem w budynkach. Nowe wytyczne w sprawie budowy punktów ładowania [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Warunki użytkowania garaży otwartych i zamkniętych w budynkach.
1.1. Warunki bezpieczeństwa pożarowego – według norm PN.
1.2. Warunki parkowania w garażach samochodów zasilanych gazami LPG. Czy przepisy techniczno-budowlane i ochrony przeciwpożarowej zezwalają na parkowanie w budynkach samochodów zasilanych gazem LPG, CNG?
1.3. Czy ustalono normy dla budynków/garaży, w których parkują auta – elektryki lub auta hybrydowe?

2. Bezpieczeństwo pożarowe w garażach według przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
2.1. Normy bezpieczeństwa, co jest zabronione?
2.2. Studium przypadków z kontroli organów.

3. Nowe wytyczne w sprawie budowy punktów ładowania.
3.1. Jak adaptować garaże do celów parkowania aut elektryków i aut zasilanych gazem LPG, CNG? Procedura adaptacji.
3.2. Projekt budowlany i zasady uzgodnień warunków bezpieczeństwa pożarowego według nowego rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2023 r. oraz warunki uzgodnienia PT z komendantem PSP wg nowego prawa.
3.3. Warunki rozpoczęcia użytkowania obiektu, po przystosowaniu pożarowym garaży do innych warunków parkowania.

4. Budowa punktów ładowania i stacji ładowania dla aut elektryków i aut hybrydowych według ustaw, po wydaniu nowych wytycznych.
4.1. Obowiązki inwestora (obiekty budowane, przebudowane lub remontowane).
4.2. Obowiązki władającego obiektem (obiekty istniejące).
4.3. Kto jest inwestorem, kto ponosi koszty budowy punktów ładowania.
4.4. Aspekty prawne ewentualnych obowiązków nałożonych na użytkowników punktów ładowania.

5. Ekspertyza techniczna dopuszczalności budowy punktu ładowania a zgoda na budowę PŁAD.
5.1. Sytuacja, gdy budowa punktu ładowania nie jest możliwa z uwagi na aspekty techniczne i bezpieczeństwa pożarowego,
5.2. Sytuacja, gdy wnioskujący użytkownik auta – elektryka nie ma tytułu prawnego do lokalu w tym budynku lub stanowiska postojowego do wyłącznego użytku,
5.3. Sytuacja, gdy wnioskujący użytkownik auta – elektryka nie przedłoży zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania,
5.4. Sytuacja braku umowy stron, władającego obiektem i wnioskującego (użytkownika auta – elektryka), np. brak jego zobowiązania do pokrycia kosztów inwestycji.

6. Aspekty prawne umowy z wnioskującym użytkownikiem auta – elektryka. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
6.1. Umowa o poniesieniu kosztów budowy punktu ładowania w budynku, oraz kosztów jego projektu i innych kosztów związanych z przystosowaniem garażu oraz kosztów związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej tego punktu ładowania,
6.2. Dylemat prawny – kto jest właścicielem nakładów sytuacji ich zwrotu władającemu, por. art. 676 i n. k.c.
6.3. Dylemat – jaka grupa taryfowa – po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej tego punktu ładowania.

7. Zgoda na budowę punktu ładowania w garażu w budynku mieszkalnym, gdy władającym jest wspólnota mieszkaniowa. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
7.1. Czy zgoda na budowę punktu ładowania to tylko czynności zwykłego zarządu?
7.2. Czy budowa punktu ładowania i przystosowanie takiego garażu to zmiana warunków dla budynku to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu?
7.3. Procedowanie uchwały w tej sprawie i możliwość jej zaskarżenia.

8. Warunki budowy punktu ładowania i stacji ładowania poza budynkiem.

9. Wytyczne komendanta głównego PSP dot. aut elektryków i aut hybrydowych.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Zapytaj o termin – tel.: 12 292 64 84. On-line
godz.: 9-14

650 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)