Szkolenia

Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych.
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,
1.2. Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS,
1.3. Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.

2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali.
2.1. Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej,
2.2. Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
2.3. Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali.

3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3.1. Teoria rachunkowości – zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości,
3.2. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych – jednostka mikro,
3.3. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości,
3.4. Przykładowy plan kont wspólnot mieszkaniowych,
3.5. Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych – dekretacja,
3.6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
3.7. Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych,
3.8. Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych.

4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych.
4.1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych,
4.2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej,
4.3. Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych.

5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych.
5.1. Rozliczenie kosztów dostarczania gazu,
5.2. Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody,
5.3. Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
5.4. Pozostałe rozliczenia – wywóz nieczystości stałych.

6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
6.1. Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych,
6.2. Wyznaczenie wysokości zaliczek.

7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych.
7.1. Dane do opracowania planu gospodarczego,
7.2. Sporządzanie planu gospodarczego,
7.3. Zakres rzeczowy planu gospodarczego,
7.4. Zmiany planu gospodarczego,
7.5. Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych.
8.1. Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokali,
8.2. Tryb głosowania uchwał,
8.3. Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości,
8.4. Przebieg zebrania wspólnoty,
8.5. Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu,
8.6. Uchwały i listy do głosowania.

9. Orzecznictwo sądowe – wybrane zagadnienia.

Anna Król-Błażejewska
Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego, organizacji pozarządowych. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

3 czerwca 2024 r. On-line
godz.: 9-14

650 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia oraz poszkoleniową opiekę ekspercką)