Szkolenia

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z perspektywy prawnej. Kompendium profesjonalisty [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wprowadzenie.

2. Regulacje i podstawy prawne.

3. Pojęcie pośrednika jako przedsiębiorcy – problematyka licencji lub przynależności do organizacji zawodowych pośredników.

4. Pośrednictwo, a relacja konsumencka oraz profesjonalna – różnice.

5. Szczególne uprawnienia pośrednika.

6. Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w praktyce:
a) Strony umowy,
b) Istota umowy pośrednictwa – skojarzenie Stron,
c) Akty (karty) wskazania adresowego, a pośrednictwo dorozumiane,
d) Zakres czynności pośrednictwa,
e) Wynagrodzenie – w tym wynagrodzenie ramowe oraz rozliczenie z konsumentem,
f) Przeciwdziałanie próbom obejścia pośrednika – studium przypadków,
g) Pozostałe istotne zagadnienia umów pośrednictwa – w tym regulacje dot. OC.

7. Odpowiedzialność za tzw. umowę oczekiwaną.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza pośrednika.

9. Podsumowanie szkolenia.

Marcin Kałuża
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik serii certyfikowanych szkoleń z zakresu prawa autorskiego organizowanych przez tę uczelnię.
Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rzeczowym oraz szeroko rozumianym prawie kontraktów, zwłaszcza z pogranicza kontraktów nieruchomości oraz prawa autorskiego. Uprawia aktywną reprezentację sądową i reprezentuje klientów w sporach przeciwko innym podmiotom i organom, jak również prowadzi negocjacje przedprocesowe. Praktykuje nadto m. in. prawo korporacyjne oraz prawo rodzinne.

Termin wkrótce On-line

390 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)