Szkolenia

Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości w praktyce obowiązujących przepisów prawa [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne jako podstawowy akt prawny regulujący kwestię granic nieruchomości i zasad ich ustalania.

2. Kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego jako akty prawne regulujące zasady i tryb postępowania rozgraniczającego przed sądami.

3. Rodzaje postępowań rozgraniczających nieruchomości w systemie prawa polskiego – postępowanie przez geodetą – wójtem, burmistrzem, prezydentem i postępowanie przed sądami powszechnymi.

4. Zasady i przesłanki wszczynania postępowań rozgraniczających – różnice pomiędzy postępowaniem o wznowienie granicy a postępowaniem rozgraniczającym – skutki prawne dla stron.

5. Uprawnienia geodety/wójta, burmistrza, prezydenta prowadzącego postępowanie rozgraniczające, a uprawnienia sądu w postępowaniu sądowym – uczestnicy postępowań i ich prawa i obowiązki.

6. Decyzje o podziale nieruchomości wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – podział na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.

7. Podziały specjalne nieruchomości z art. 95, 99 ugn – podziały nieruchomości rolnych i leśnych w praktyce.

8. Orzecznictwo sądowe i praktyka organów administracji w zakresie podziałów nieruchomości.

9. Podziały nieruchomości wynikające ze specustawy drogowej i innych – znaczenie podziałów dla właścicieli nieruchomości i inwestorów.

10. Ujawnianie podziałów w księgach wieczystych i aktach administracyjnych indywidualnych – decyzjach administracyjnych.

11. Postępowanie scaleniowe jako szczególna forma podziału nieruchomości – zasady prowadzenia postępowania, organy uprawnione do wszczynania postępowania, zasady i formy podejmowania uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do postępowania.

12. Uchwała Rady Gminy jako podstawa do podziału nieruchomości, skutki prawne i faktyczne dokonanego podziału nieruchomości trybie scalenia i podziału nieruchomości.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

22 sierpnia 2024 r. On-line
godz.: 10-14

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania wideo, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)