Szkolenia

Planowanie i przygotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach zabytkowych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawy prawne prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach zabytkowych:
– obowiązki właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych,
– nakazy organów ochrony zabytków,
– nakazy organów nadzoru budowlanego.

2. Przeprowadzenie due diligence dla obiektu zabytkowego.

3. Ryzyko inwestycyjne w przypadku obiektów zabytkowych.

4. Teoretyczne zasady prowadzenia działań przy obiektach zabytkowych.

5. Formy ochrony prawnej obiektów zabytkowych.

6. Kompetencje organów ochrony zabytków i administracji architektoniczno-budowlanej w zależności od formy ochrony prawnej obiektów zabytkowych.

7. Badania wartości zabytków na obszarze objętym projektem inwestycyjnym:
– rozpoznanie wartości zabytków,
– dokumentacja konieczna do przygotowania programów i projektów inwestycyjnych.

8. Dokumentacja konieczna do uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację projektu inwestycyjnego:
– program prac konserwatorskich i restauratorskich,
– projekt architektoniczno-budowlany.

9. Odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych.

10. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia przez organy ochrony zabytków.

11. Pozwolenia organów ochrony zabytków.

12. Kwalifikacje wykonawców i kierowników prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.

13. Pozwolenia i zgłoszenia robót budowlanych do organów administracji architektoniczno- budowlanej.

14. Materiały i technologie stosowane w pracach konserwatorskich, restauratorskich oraz robotach budowlanych przy obiektach zabytkowych.

15. Błędy projektowe i wykonawcze w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Małgorzata Gmiter
Historyk sztuki, praktyk i szkoleniowiec w zakresie procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zabytkowych, autorka książki „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Były inspektor wojewódzki Państwowej Służby Ochrony Zabytków, wieloletni główny specjalista Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków i Zastępca Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Termin wkrótce. On-line
godz. 9.00-13.00

540 zł netto
(materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)