Szkolenia

Obsługa techniczna budynków i urządzeń szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej. Prawo, orzecznictwo, praktyka w świetle kontroli organów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Wstęp. Zakres zmian Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych.

1. Warunki użytkowania obiektów szpitali (budynków i budowli oraz ich instalacji, urządzeń) według norm PN oraz przepisów szczególnych.
1.1. Wymagania ogólne dla poszczególnych stref pożarowych.
1.2. Wymagania dla obiektu, w którym jest prowadzona działalność lecznicza, według norm techniczno-budowlanych oraz innych przepisów, w tym o działalności leczniczej.
1.3. Nowe warunki projektowania bezpieczeństwa pożarowego po zmianie przepisów.

2. Bezpieczeństwo pożarowe użytkowanych obiektów budowlanych szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej a obowiązki władającego obiektem.
2.1. Nowe obowiązki władającego obiektem po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
2.2. Zasady opracowywania scenariuszy pożarowych dla budynków szpitala według nowego rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2023 r.
2.3. Co jest zabronione – nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
2.4. Obowiązek władającego obiektem a sankcje karne.

3. Wymagania techniczne i prawne – konieczne do zmiany przeznaczenia zaplecza socjalnego i komunikacyjnego na część szpitalną, sale zabiegowe.
3.1. Wymagania techniczne zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń socjalnych, magazynowych na sale zabiegowe, izbę przyjęć itp.
3.2. Dokumentacja – krok po kroku, zasady uzgadniania zmian pod względem p.poż.
3.3. Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania dokonanej bez zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej i komendanta PSP.
3.4. Dostosowanie dotychczasowych zasad ewakuacji i oznakowania obiektu po dokonanej zmianie przeznaczenia budynku (zmiana dostosowawcza instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i scenariuszy pożarowych).
3.5. Kto odpowiada za stan techniczny obiektu?

4. Przeglądy niezawodności instalacji i urządzeń obiektów według instrukcji producenta.
4.1. Przeglądy urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej i nowe obowiązki.
4.2. Przeglądy innych systemów.

5. Kontrole stanu technicznego po zmianie prawa budowlanego – art. 62 i art. 62a pr. bud. Wzory protokołów kontroli okresowych.
5.1. Zakresy, normy, wzory protokołów kontroli okresowych.
5.2. Studium przypadków – kontrola organów, PSP, PINB, PIS.
5.3. Metodyka realizacji – od zaleceń pokontrolnych do tworzenia planu konserwacji, napraw i remontów.
5.4. Nowy obowiązek – kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w nowej formie i postaci – od 18.09.2023 r. interpretacje nowych przepisów.

6. Przeglądy techniczne klimatyzatorów i systemów ogrzewania. Podstawa prawna – ustawa o charakterystyce energetycznej, po zmianie prawa.
6.1. Wzory protokołów stanu technicznego i efektywności energetycznej.
6.2. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych.

7. Metodyka obsługi i kontroli stanu instalacji i urządzeń szpitala podlegających ustawie F-gazowej, po zmianie prawa.
7.1. Normy, terminy, zabezpieczenia.
7.2. Wymagania ewidencyjne i rejestrowe.
7.3. Jak zorganizować obsługę?

8. Prowadzenie książki KOB oraz wpisy do KOB – po zmianie prawa.
8.1. Książka obiektu budowlanego prowadzona dla budynku i dla budowli. Jak traktować pawilony połączone łącznikiem? Inwentaryzacja budowlana a dokumentacja techniczno-budowlana.
8.2. Zakładanie i zamykanie papierowej KOB i tomów do papierowej. Zakładanie i zamykanie cyfrowej KOB, kto zakłada i zamyka oraz kiedy
8.3. Logowanie i dostęp interesariuszy upoważnionych, prowadzącego KOB, osoby kontrolującej według art. 62 pr. bud.
8.4. Okres przejściowy dla prowadzenia dotychczasowych KOB w formie papierowej.
8.5. Prowadzenie c-KOB według nowego rozporządzenia – wskazówki metodyczne.
8.6. Instrukcja wpisu do KOB cyfrowej, po zalogowaniu do tzw. węzła krajowego.
8.7. Nowy obowiązek osoby kontrolującej stan techniczny dot. wpisu wyników kontroli stanu technicznego do KOB, papierowej lub cyfrowej KOB.
8.8. Czy osoba prowadząca KOB może zastąpić w tym zakresie osobę kontrolującą?
8.9. Studium przypadku – wyniki kontroli prowadzenia KOB, przegląd zaleceń organów do prowadzenia starych KOB.

9. Odpowiedzialność za obiekty budowlane i ich bezpieczeństwo.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Zapytaj o termin – tel.: 12 292 64 84

690 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)