Szkolenia

Nasadzenia zastępcze jako forma kompensacji przyrodniczej. Badanie udatności nasadzeń. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie w świetle przepisów i orzecznictwa. Problemy praktyki [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Pojęcie kompensacji przyrodniczej w świetle Prawa ochrony środowiska.

2. Właściwość organów wydających decyzje z zakresu weryfikacji udatności kompensacji.

3. Rodzaje nasadzeń kompensacyjnych i zasady ich nakładania w decyzjach zezwalających na usunięcie zieleni:
a) Nasadzenia w związku z opłatami odroczonymi
b) Nasadzenia przy decyzjach bez opłat
c) Nasadzenia w zamian za usunięcie topoli nie należących do gatunków rodzimych o obwodzie pnia powyżej 100 cm na wysokości 130 cm
d) Przesłanki do nałożenia obowiązku kompensacji
e) Zasady ustalania kompensacji (m.in. liczba sadzonek, miejsce wykonywania nasadzeń, dobór gatunków, obwód sadzonki; czy można zlecać nasadzenia krzewów za usuwane drzewa itd.)
f) Przesłanki odstąpienia od obowiązku nasadzeń w świetle art. 86 ust 2 uop

4. Prawne możliwości zmiany zakresu kompensacji przyrodniczej – w jakim terminie i w jakim trybie może nastąpić zmiana decyzji ostatecznej? Czym powinien kierować się organ i kiedy powinien wydać decyzję odmowną?

5. Prowadzenie postępowań administracyjnych celem weryfikacji udatności nasadzeń:
a) Kiedy postępowanie powinno być wszczęte (terminy w ustawie)?
b) Wszczęcie postępowania administracyjnego
c) Strony postępowania i udział w postępowaniu organizacji ekologicznych
d) Oględziny (zawiadomienia o oględzinach, terminy, przepisy KPA w tym zakresie; co robić, jeśli strona nie stawia się na oględzinach, nie odbiera korespondencji itd.)
e) Weryfikacja udatności nasadzeń – pojęcie zachowania żywotności w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody
f) Przy braku zachowania żywotności pojęcie i rodzaje przyczyn zależnych i niezależnych od posiadacza. Narzędzia, jakie ma organ, by weryfikować te kwestie. Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu („kto co komu udowadnia”)
g) Rodzaje wydawanych w postępowaniu decyzji: umorzenie opłat odroczonych, decyzja o pobraniu opłaty, rozliczenie proporcjonalne
h) Zasady pobierania opłat, terminy, udzielanie ulg w spłacie, przedawnienie

6. Weryfikacja nasadzeń przy decyzjach bez opłat:
a) Terminy
b) Procedura
c) Ponowne nałożenie obowiązku – przesłanki, procedura
d) Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji – przesłanki, procedura

7. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Nowy termin wkrótce

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)