Szkolenia

Zmiany w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym oraz windykacji i egzekucji wpływające na zarządzanie nieruchomościami [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Obszerna nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, jak również niektóre przepisy Ustawy Covid-19 oraz innych Ustaw – tarcz kryzysowych w 2020 roku wprowadziły duże zmiany w windykacji i egzekucji należności oraz sposobu ich dochodzenia.

Szkolenie ma na celu przybliżenie Państwu wszystkich istotnych zmian w tym zakresie oraz praktycznych sposobów działania.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich jednostek zarządzających nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i zarządzających lokalami komunalnymi itp.
Pracowników będących członkami zarządów, pracowników księgowości oraz pracowników bezpośrednio zajmujących się windykacją i egzekucją należności opłat za lokale i należności czynszowych.

1. Zmiana przepisów na podstawie Ustawy Covid-19 oraz tarcz antykryzysowych.
1.1. Umowy najmu,
– Zakaz wykonywania eksmisji,
– zmiany kpc. – licytacja lokali mieszkalnych.
2. Doręczenia według nowelizacji.
2.1. Postępowanie przedsądowe.
– mediacje,
– ugoda przedsądowa.
3. Podstawy prawne oraz warunki formalne pozwów sądowych.
3.1. Określenie wymagalności roszczenia.
3.2. Rezygnacja z formularzy w postępowaniach procesowych.
3.3. Rozszerzenie zakresu spraw podlegających postępowaniu uproszczonemu.
3.4. Postępowania z udziałem konsumentów.
3.5. Właściwość sądu – miejscowa po zmianach.
4. Nowe opłaty sądowe.
4.1. Skutki prawne wnoszenia pism nienależycie opłaconych.
4.2. Opłaty niepodlegające zwrotowi.
4.3. Zmiana stawek opłat kancelaryjnych.
5. Zaliczanie wpłat dłużnika zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 451 k.c.).
5.1. Pokwitowania dla dłużników a wezwania do zapłaty.
6. Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji.
6.1. Wniosek egzekucyjny według nowych przepisów.
6.2. Uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
6.3. Obowiązki komorników w ustalaniu majątku dłużnika.
6.4. Koszty egzekucyjne wierzyciela.
– wydatki egzekucyjne,
– koszty zastępstwa prawnego.
6.5. Opłaty egzekucyjne.
– rodzaje opłat,
– wynagrodzenie komornika.
6.6. Czynności komornika.
6.7. zakończenie postępowania egzekucyjnego.
– skuteczne wyegzekwowanie,
– umorzenie postępowania,
– zakończenie w inny sposób.

Krystyna KRÓLEWIAK-CIECHANOWSKA
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów
gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu windykacji, ochrony danych osobowych

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

450 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)