Szkolenia

Zmiany w metodyce rozliczeń mediów z użytkownikami lokali i nowe obowiązki władających. Prawo i orzecznictwo na wybranych przykładach, w tym wspólnot mieszkaniowych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Status odbiorcy dostawy mediów [ciepła, ciepłej wody, wody i ścieków] do budynku wielomieszkaniowego. Prawo, orzecznictwo.

2. Nowe warunki techniczno-budowlane wyposażenia instalacji budynku wielomieszkaniowego w urządzenia pomiarowe. Liczniki pomiaru w budynkach podłączonych pod grupowy węzeł cieplny, jako to robić? Warunki techniczne montażu wodomierza w lokalu.

3. Zasady legalizacji urządzeń pomiarowych w czasie pandemii według specustawy.

4. Czyją własnością są urządzenia pomiarowe i do kogo należy ich legalizacja i czy wymiana, czy do właściciela lokalu czy do wspólnoty mieszkaniowej?

5. Czy jest podstawą do rozliczeń z użytkownikiem lokalu są wskazania wodomierza lub ciepłomierza, gdy zamontowano je niezgodnie z normami i przepisami? Czy jest podstawą do rozliczeń według wskazań takie urządzenia pomiarowe, które zostało uszkodzone lub zafałszowane lub gdy posiada wadę fabryczną? Co robić, gdy użytkownik lokalu nie chce udostępnić urządzeń pomiarowych do odczytu?

6. Metodyka kalkulowania kosztów i planowania opłat
6.1. Metodyka kalkulowania kosztów zakupu mediów a metodyka kosztów wytworzenia energii z własnej kotłowni. Prawo, orzecznictwo.
6.2. Metodyka planowania opłat miesięcznych za media jako podstawy rozliczeń mediów z użytkownikami według obecnego prawa.
6.3. Metodyka rozliczeń z użytkownikami w danym roku i po roku
6.4. Czy przedmiotem rozliczeń są koszty całkowite czy też tylko koszty zmienne?

7. Dokumentowanie obciążeń użytkownika lokalu opłatami za media i metodyka rozliczeń na wybranym przykładzie wspólnoty mieszkaniowej. Czy jest wymóg dokumentowania obciążeń fakturami i kiedy? Jaki jest termin zapłaty opłaty za media; czy do świadczenia cywilnego wspólnoty na rzecz właściciela lokalu konieczne jest zawarcie umowy z tym właścicielem lokalu?

8. Regulamin rozliczeń mediów i konieczne jego zmiany po zmianie prawa. Przykładowy regulamin.

9. Rewolucyjne zmiany art. 45a Prawa energetycznego wprowadzone ustawą nowelizującą od dnia 22 maja 2021 r.
9.1. Nowe obowiązki dostawcy energii
9.2. Nowe obowiązki władającego budynkiem wielomieszkaniowym:
a) informacje o kosztach przekazywane użytkownikowi w trakcie roku,
b) wyposażenie urządzeń pomiarowych w funkcję zdalnego odczytu,
c) ocena techniczna wyposażenia i wykonalności ww. wyposażenia,
d) zmiany w metodyce rozliczeń, w tym dotyczące kosztów stałych
e) roczne informacje o rozliczeniach kosztów do wszystkich użytkowników lokali
9.3. Do kogo adresowane są sankcje i kary pieniężne?
9.4. Przepisy przejściowe

10.Pośrednictwo w dostawie mediów w warunkach wspólnoty, według ustawy o VAT. najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe. Czy wspólnota musi sie zarejestrować jako podatnik VAT czynny?

11. Orzecznictwo dot. rozliczeń dostawy mediów.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)