Szkolenia

Przygotowanie do zmiany regulaminów rozliczeń mediów, na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Nowe obowiązki władającego budynkiem wielomieszkaniowym, według nowych wytycznych rozporządzenia z dnia 7.12.2021 r.
1.1. Zakres nowych obowiązków i kary pieniężne, w tym w zakresie:
a) informacje o kosztach przekazywane użytkownikowi w trakcie roku,
b) wyposażenie urządzeń pomiarowych w funkcję zdalnego odczytu,
c) ocena techniczna wyposażenia i wykonalności ww. wyposażenia,
d) zmiany w metodyce rozliczeń, w tym dotyczące kosztów stałych
e) roczne informacje o rozliczeniach kosztów do wszystkich użytkowników lokali.
1.2. Ile jest czasu na wykonanie obowiązków z ustawy?
1.3. Adresat przepisów – odbiorca.

2. Regulamin rozliczeń mediów i konieczne jego zmiany po zmianie prawa.
2.1. Zmiana regulaminu rozliczeń według nowych wytycznych rozporządzenia.
2.2. Przykładowe ustalenia regulaminu.
2.3. Kiedy wprowadzić zmiany?
2.4. Co ze współczynnikami wyrównawczymi, czy można je stosować?

3. Metodyka kalkulowania kosztów zakupu mediów i kosztów wytworzenia energii.

4. Metodyka kalkulowania opłat miesięcznych za media, jako podstawy rozliczeń mediów z użytkownikami według obecnego prawa.
4.1. Zmiany w strukturze opłat, jak rozliczać koszty stałe a koszty zmienne.
4.2. Jak rozliczać koszty z cz. wspólnej – po zmianie ustawy.
4.3. Czy przedmiotem rozliczeń są koszty całkowite czy też tylko koszty zmienne?
4.4. Jak obciążać, gdy urządzenia pomiarowe są uszkodzone lub nastąpiło ich uszkodzenie?

5. Aspekty cywilne pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli, prawo, orzecznictwo, praktyka.
5.1. Termin zapłaty opłat za media.
5.2. Czy art. 15 ust. 1 u.w.l ma zastosowanie?
5.3. Warunki umowy stron.

6. Refakturowanie kosztów zakupu na właścicieli lokali i skutki podatkowe, po nowemu od roku 2022.

7. Dokumentowanie obciążeń użytkownika lokalu opłatami za media i metodyka rozliczeń na wybranym przykładzie wspólnoty mieszkaniowej. Pośrednictwo w dostawie mediów w warunkach wspólnoty.

8. Zakres informacji przekazywanych właścicielowi lokalu, według wytycznych z dnia 7 grudnia 2021 r.

9. Metodyka rozliczeń rocznych, aspekty finansowe, prawne, podatkowe.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)