Szkolenia

Zebrania wspólnot mieszkaniowych w 2023 roku w praktyce pracy zarządów oraz zarządców nieruchomości [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zwoływanie zebrań wspólnot mieszkaniowych, zawiadomienia, treść załączanych dokumentów i planowany porządek zebrań.

2. Prawidłowy przebieg zebrania wspólnoty mieszkaniowej – etapy i zasady dokumentacji czynności prawnych i faktycznych w trakcie zebrania wspólnoty mieszkaniowej.

3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową – skutki prawne dla zarządu, zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej.

4. Praktyka i zakres czynności podejmowanych na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej, a odpowiedzialność cywilna podmiotów zarządzających, w tym podmiotów publicznych.

5. Właściwa treść uchwał zgodna z prawem, praktyką i orzecznictwem sądowym.

6. Podstawy prawne i faktyczne zaskarżenia uchwały do Sądu – najczęstsze przyczyny wstrzymania wykonania uchwał wspólnot, uchylenia w całości lub w części oraz stwierdzenia nieistnienia uchwały przez Sądy, termin do wniesienia skargi do Sądu i zasady jego obliczania – zagadnienie przywrócenia terminu.

7. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów – protokoły z zebrań wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum, a najczęściej popełniane błędy przez zarządy i zarządców nieruchomości.

8. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)