Szkolenia

Zatwierdzenie zaległych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej – procedury i wskazówki metodyczne [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Ograniczenie działania organów wspólnoty art. 90 – 91 specustawy o COVID 19.
1.1. Skutki działania „zarządu kadłubowego” w niepełnym składzie. Jakie skutki wywołuje śmierć członka zarządu albo rezygnacja członka zarządu?
1.2. Czy prawo zezwala na organizację głosowania w czasie pandemii?
1.3. Przegląd orzecznictwa.

2. Konwalidowanie decyzji zarządu w okresie późniejszym – czy jest to możliwe?

3. Czy bez uchwały w sprawie planu gospodarczego i opłat na dany rok można podejmować decyzje, w tym obciążać właścicieli opłatami? Kto za to odpowiada?

4. Czy zarząd może podejmować decyzje gospodarcze i zawierać umowy zobowiązaniowe bez uchwały ogółu właścicieli? Kto za to odpowiada?

5. Metodyka głosowania w formie kart od głosowania.

6. Metodyka głosowania w formie elektronicznej.

7. Procedowanie przykładowej uchwały podejmowanej w czasie pandemii, dokumentacja, przechowywanie dokumentacji głosowania.
7.1. Uprawnieni do głosowania – lista.
7.2. Kto głosuje, kogo i jak powiadomić o głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów?
7.3. Czy może głosować pełnomocnik i spadkobierca i na jakiej podstawie? Czy można organizować głosowanie na wniosek właścicieli?
7.4. Kto i kiedy zbiera głosy i ustala (ogłasza) wynik głosowania? Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności ułamkowej albo współwłasności łącznej?
7.5. Czy współwłaściciele ułamkowi lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób?
7.6. Przykład uchwały w sprawie metodyki głosowania.

8. Kiedy i w jakiej formie powiadomić właścicieli o treści podjętych uchwał?
Prawo, orzecznictwo, praktyka.

9. Jakie są skutki wadliwego głosowania? Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie?

10. Nowe obowiązki po zmianie Prawa energetycznego i nowe obowiązki związane z rejestrem CEEB.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)