Szkolenia

Windykacja należności i odsetek za lokale mieszkalne oraz użytkowe w dobie inflacji i kryzysu. Zniesienie zakazu eksmisji [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Powrót eksmisji z lokali mieszkalnych od 15 kwietnia 2022 r., wprowadzonej zakazem na czas stanu epidemicznego.

2. Windykacja – czynności wstępne:
a) wezwanie dłużnika,
b) ugoda pozasądowa i sądowa,
c) istotne elementy i skutki ugody,
d) uznanie długu,
e) odsetki – ich doniosła rola oraz częste zmiany i sposób liczenia w dobie kryzysu i inflacji.

3. Postępowanie egzekucyjne.
3.1. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

4. Przedawnienie roszczeń i roszczeń odszkodowawczych z tytułu korzystania z lokalu bez tytułu prawnego.

5. Najem socjalny lokalu.

6. Zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia oraz opróżnianie tych pomieszczeń po ustaniu stosunku najmu.

Krystyna Królewiak – Ciechanowska
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych.
Autorka wielu publikacji z zakresu windykacji, ochrony danych osobowych.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)