Szkolenia

Wybrane zagadnienia z windykacji i z egzekucji należności. Roszczenia i przedawnienia roszczeń odszkodowawczych. Windykacja od spadkobierców. Orzecznictwo [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Przepisy obowiązujące w okresie stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 ogłoszone w tarczach antykryzysowych:
– dochodzenie należności – zawieszenie terminów i wstrzymanie postępowań egzekucyjnych,
– ochrona dłużników, których sytuacja mogła ulec pogorszeniu,
– egzekucja z nieruchomości – wstrzymanie eksmisji z lokali mieszkalnych (poza nielicznymi wyjątkami),
– wstrzymanie licytacji lokali mieszkalnych.

2. Czynności wstępne:
– wezwanie dłużnika,
– ugoda pozasądowa i sądowa,
– istotne elementy i skutki ugody,
– uznanie długu,
– odsetki.

3. Sądowe dochodzenie należności – zmiany obowiązujące od 3 lipca 2021 r. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19:
– zmiana zasad prowadzenia posiedzeń sądowych,
– składy sądu,
– nowe zasady doręczania pism sądowych,
– nowe wymogi pism wnoszonych do sądu.

4. Postępowanie egzekucyjne
– sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

5. Przedawnienie roszczeń i roszczeń odszkodowawczych z tytułu korzystania z lokalu bez tytułu prawnego.

6. Najem socjalny lokalu.

7. Zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia oraz opróżnianie tych pomieszczeń po ustaniu stosunku najmu.

8. Zasady dziedziczenia przez spadkobierców:
– stwierdzenie nabycia spadku,
– poświadczenie dziedziczenia,
– postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przez wierzyciela.

9. Orzecznictwo.

Krystyna Królewiak – Ciechanowska
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych.
Autorka wielu publikacji z zakresu windykacji, ochrony danych osobowych.

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)