Szkolenia

Warunki bezpiecznego użytkowania budynków, urządzeń i instalacji szpitali oraz innych placówek opieki zdrowotnej. Obowiązki i odpowiedzialność [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania – po zmianie Prawa budowlanego i innych ustaw, norm przepisów techniczno-budowlanych, w tym od 1 lipca 2021.

2. Niezawodność a przeglądy techniczne obiektów budowlanych po zmianie prawa budowlanego. Podstawa prawna – art. 62 – 62a pr. bud. Umowy.
2.1. Wzory protokołów kontroli okresowych.
2.2. Przeglądy techniczne a kontrola szpitali przez PINB-y.
2.3. Umowy o przeglądy techniczne, jak je zawierać?
2.4. Przydatność zaleceń pokontrolnych.

3. Przeglądy techniczne klimatyzatorów, systemów ogrzewania i systemów ochrony przeciwpożarowej według ustawy F-gazowej. Działanie krok po kroku.
3.1. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych.
3.2. Wzory według rozporządzenia.

4. Uprawnienia budowlane i nowe wymagania kwalifikacyjne przy eksploatacji instalacji i urządzeń budynków.

5. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów szpitala (budynków, budowli, urządzeń i małej architektury) a przeróbki i zmiany działalności.
5.1. Czy jest możliwa zmiana sposobu użytkowania części budynku szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej?
5.2. Czy zmiana rodzaju działalności w części obiektu szpitala (poszczególnych
pomieszczeń budynku) jest zmianą sposobu użytkowania?
5.3. Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania.
5.4. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych szpitala lub innej placówki
opieki zdrowotnej.
6. Obowiązki władającego szpitalem po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
6.1. Nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
6.2. Obowiązek władającego obiektem.

7. Planistyka konserwacji, napraw i remontów budynków szpitala. Od zaleceń pokontrolnych do:
a) zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji,
b) planów remontów, napraw i konserwacji.

8. Rejestr CEEB. Co to jest, nowe obowiązki i nowe deklaracje.

9. Obowiązki obsługi technicznej budynku, gdy placówka wynajmuje lokale.

10. Dokumentacja techniczno-budowlana obiektów budowlanych szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej i sposób jej prowadzenia po zmianie prawa.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

28 września 2021 r. On-line

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)