Szkolenia

Warsztaty prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:
1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
4. Kto i kiedy zakłada c-KOB
5. Kto prowadzi c-KOB
6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB,
9. Od kiedy obowiązuje c-KOB – przepisy przejściowe.

Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:
1. Zawartość c-KOB
2. Co należy wpisać do poszczególnych nowych tablic w c-KOB
3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej
4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów

Moduł III – Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?
1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
3. Jak założyć konto w systemie c-KOB

Moduł IV. Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:
1. logowanie i założenie c-KOB
2. strona startowa, wybór roli, profil użytkownika
3. interesariusze
4. informacje o obiekcie budowlanym,
5. dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
6. przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
7. ekspertyzy i opinie techniczne,
8. wpisy do c-KOB:
a) przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
b) roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
c) katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
d) decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
9. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB

Moduł V – Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?
1. Roczne
2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
3. Pięcioletnie
4. Bezpiecznego użytkowania
5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
6. Uprawnienia do wykonywania kontroli

Moduł VI – Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:
1. Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
2. Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
3. Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?

Moduł VII – Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli:
1. Zawartość i struktura protokołu
2. Co to są zalecenia?
3. Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

Michał Substyk
Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.
Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej SM, przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 kieruje firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych.

Termin wkrótce On-line
godz.: 9.00-15.00

750 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)