Szkolenia

Walne zgromadzenie w spółdzielniach mieszkaniowych w 2024 roku [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zwoływanie walnego zgromadzenia.

2. Walne zgromadzenie czy zebranie przedstawicieli?

3. Kompetencje walnego zgromadzenia.

4. Zawiadomienie o czasie i miejscu obrad oraz porządek walnego zgromadzenia.

5. Udział członków w W.Z. oraz głosowanie i podejmowanie uchwał.

6. Walne zgromadzenie podzielone na części.

7. Wybór członków rady nadzorczej.

8. Absolutorium dla członków zarządu.

9. Skuteczność uchwał, reasumpcja uchwały oraz przerwanie obrad W.Z.

10. Prezydium i komisje walnego zgromadzenia.

11. Protokół obrad walnego zgromadzenia.

12. Orzecznictwo sądowe.

Krystyna Królewiak – Ciechanowska
Specjalista prawa mieszkaniowego z wieloletnią praktyką obsługi prawnej spółdzielni i innych podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania, windykacji, ochrony danych osobowych.

Zapytaj o termin – tel.: 12 292 64 84 On-line
godz. 10-14

590 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty oraz konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia oraz po szkoleniową opiekę ekspercką)