Szkolenia

Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości komercyjnych w praktyce podmiotów zarządzających nieruchomościami [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zakres eksploatacji i utrzymania budynków oraz instalacji i urządzeń przez zarządców.

2. Pojęcia i przepisy prawa dotyczące eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych.

3. Zakres dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, które jest obowiązany przechowywać zarządzający obiektem zgodnie z prawem budowlanym.

4. Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego.

5. Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych – przypadki praktyczne związane z awariami na obiektach budowlanych.

6. Regulaminy, procedury, zarządzenia i inne akty wewnętrzne regulujące formy i działania związane z bieżącą eksploatacją obiektów budowlanych.

7. Obowiązki właściciela/zarządcy nieruchomości w zakresie czynności związanych z eksploatacją obiektu budowlanego przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

8. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

9. Przeglądy okresowe obiektu budowlanego, urządzeń i instalacji zamontowanych w obiektach – rodzaje, terminy kontroli oraz wymagania szczególne dla instalacji specjalnych.

10. Umowy serwisowe związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu budowlanego.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)