Szkolenia

Umowy najmu lokali mieszkalnych i nieruchomości – kompendium wiedzy profesjonalisty [On-line]

Zapisz się na szkolenie

1. Umowy najmu, dzierżawy nieruchomości – treść, zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz regulacje przewidziane w kodeksie cywilnym, a zasada swobody zawierania umów i jej ograniczenia. Regulacje UGN i kodeksu cywilnego – praktyka, ćwiczenia – najem lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

2. Nakłady, adaptacje i remonty nieruchomości – zakres umocowania umownego, pełnomocnictwo, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zasady rozliczenia stron oraz podstawy do rozliczeń.

3. Zabezpieczenia strony wynajmującej – kaucja, depozyt, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz kary umowne – zasady i tryb oraz formy ich ustanawiania.

4. Dochodzenie roszczeń związanych z umowami obligacyjnymi – dochodzenie z środków zabezpieczeń oraz postępowania nakazowe i upominawcze.

5. Formy zakończenia stosunku prawnego – rozwiązanie umowy, wypowiedzenie oraz odstąpienie od zawartej umowy – różnice i treść wymienionych instrumentów prawnych oraz zasady ich stosowania przez strony umów.

6. Zagadnienie rozliczenia nakładów i kosztów adaptacji, formułowane w umowach – przepisy kodeksu cywilnego a zasada swobody zwierania i kształtowania treści, zawartej umowy pomiędzy jej stronami – praktyka oraz case study.

7. Pojęcie bezumownego korzystania z nieruchomości – zagadnienia prawne i podatkowe; przedawnienie roszczeń – forma prawna i zasady ich dochodzenia przez stronę wynajmującą.

8. Nowe obowiązki związane z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej

9. Najem lokali mieszkalnych – zagadnienia szczegółowe, forma, zakres oraz dopuszczalna treść umów najmu z konsumentami, klauzule niedozwolone i postanowienia umów bezskuteczne wobec stron.

10. Najem okazjonalny lokali mieszkalnych – forma umowy najmu, załączniki, wymagania wobec wynajmujących i najemców.

11. Orzecznictwo sądowe w zakresie tematyki szkolenia – przykłady i ich omówienie.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

Termin wkrótce On-line
godz.: 10-14

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)