Szkolenia

Uchwały i zebrania wspólnot mieszkaniowych w praktyce zarządcy nieruchomości [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawy prawne podejmowania uchwał zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną – katalog czynności oraz przesłanki oceny podejmowanych czynności przez zarządcę nieruchomości.

3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową wraz z procedurą przygotowania treści uchwały oraz załączników do uchwał.

4. Katalog czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną – pełnomocnictwa wspólnoty, zagadnienie dochodzenia roszczeń przysługujących wspólnocie mieszkaniowej, aneksy do umów zawartych na obsługę wspólnoty, cesje praw do roszczeń i inne zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej.

5. Pojęcie nieruchomości wspólnej a praktyka stosowania przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w zakresie sprawowania zarządu nieruchomością – granice własności instalacji i urządzeń związanych z funkcjonowaniem lokali.

6. Właściwa treść oraz zakres podejmowanych uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym – przyczyny uchylania uchwał przez sądy oraz skutki prawne i faktyczne dla podmiotów zarządzających.

7. Zebranie sprawozdawcze wspólnoty mieszkaniowej – zakres przedmiotowy zebrania oraz prawidłowy przebieg i dokumentacja zebrania przez zarządcę.

8. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów oraz rodzaje pełnomocnictw dla członków wspólnot w praktyce zarządcy.

9. Odpowiedzialność zarządcy za stwierdzenie nieistnienia uchwały lub uchylenia uchwały przez sądy – zagadnienie straty, szkody i kosztów sądowych dla wspólnot mieszkaniowych.

10. Nowe pojęcie wspólnoty mieszkaniowej od dnia 1.01.2020 r. oraz zwiększenie roli zarządcy w zakresie zarządzania nieruchomościami lokalowymi na skutek zmiany przepisów, a stan epidemii Covid-19.

11. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych z uchwałami wspólnot mieszkaniowych.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)