Szkolenia

Uchwały wspólnot mieszkaniowych w praktyce zarządcy nieruchomości [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie na którym omówione zostaną m.in. zagadnienia trybu podejmowania uchwał, zasady głosowania, uchwały niepodjęte a procedowane oraz najczęściej popełnianie błędy przy podejmowaniu uchwał.

1. Podstawy prawne podejmowania uchwał zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

2. Podział czynności zarządu na zwykłe oraz przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną – katalog czynności oraz przesłanki oceny podejmowanych czynności przez zarządcę nieruchomości.

3. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową wraz z procedurą przygotowania treści uchwały oraz załączników do uchwał.

4. Katalog czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną – dla których konieczna jest forma uchwał wspólnoty mieszkaniowej.

5. Właściwa treść oraz zakres podejmowanych uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym – rodzaje uchwał, czynności materialnoprawne konieczne do podejmowania uchwał, głosowania, uchwały procedowane i niepodjęte, przyczyny uchylania uchwał przez sądy wraz oraz skutki prawne i faktyczne dla podmiotów zarządzających.

6. Uchwały podejmowane dla nieuregulowanych instytucji w u.ow.l. w zakresie funduszu remontowego i innych funduszy celowych, regulaminów głosowania, porządku, korzystania z części wspólnych i odpłatności za korzystanie z mienia wspólnoty.

7. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów oraz rodzaje pełnomocnictw dla członków wspólnot w praktyce zarządcy.

8. Odpowiedzialność zarządcy za stwierdzenie nieistnienia uchwały lub uchylenia uchwały przez sądy – zagadnienie straty, szkody i kosztów sądowych dla wspólnot mieszkaniowych.

Adam Kudyk
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych oraz licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Termin wkrótce On-line
godz. 10-14

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z eksperteew trakcie szkolenia oraz poszkoleniową opiekę ekspercką)