Szkolenia

Sprzedaż oraz pośrednictwo wspólnoty mieszkaniowej w dostawie mediów do lokali właścicieli. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Sprzedaż towarów i usług, w tym wynajem części wspólnych [ściany, gruntu, pomieszczenia] a ustawa VAT, w warunkach zdolności prawnej wspólnoty.
2. Odsprzedaż mediów [ciepła, ciepłej wody, wody i ścieków] a pośrednictwo wspólnoty
w dostawie mediów do lokali a ustawa VAT, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe
3. Świadczenie cywilne wspólnoty w dostawie mediów do lokali właścicieli, obowiązki sprzedawcy – wspólnoty i obowiązki nabywcy – właściciela lokalu. Czy powinna być umowa stron, czy w przypadku opłat miesięcznych za media ma zastosowanie art. 15 ust. 1 u.w.l.?
4. Regulaminy rozliczeń mediów a warunki cywilne odsprzedaży mediów; co w regulaminie, co w umowie.
5. Jak dokumentować [fakturować] sprzedaż i odsprzedaż wspólnoty mieszkaniowej w stosunku do nabywców, w tym właścicieli lokali będących osobami nieprowadzącymi dz. gospodarczej? Forma prowadzenia ewidencji sprzedaży przez zwykłego podatnika.
6. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej będącej zwykłym [niezarejestrowanym podatnikiem]. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.
7. Sprzedaż towarów i usług, w tym odsprzedaż mediów właścicielom lokali a obowiązki wspólnoty będącej podatnikiem VAT czynnym. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.
8. Refakturowanie pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli w aspekcie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT i rozrachunki z właścicielami lokali. Korekta dokonywana po roku w aspekcie podatku VAT i skutków dla podatku dochodowego od osób prawnych.
9. Odpowiedzialność podatnika [wspólnoty mieszkaniowej] i zarządu wspólnoty oraz innych osób – za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialność z mocy prawa osoby prowadzącej księgi podatkowe i rozrachunki w VAT.
10. Zmiany w ustawie o własności lokali.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu publikacji i książek poświęconych zagadnieniom podatkowym we wspólnotach mieszkaniowych, w tym „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”

ON-LINE

  1. Biura rachunkowe
  2. Zarządcy i firmy zarządzające
  3. Spółdzielnie mieszkaniowe
  4. TBSy
  5. Właściciele lokali
  6. Gminy i jednostki samorządowe posiadające zasoby lokalowe

350 zł netto
(w cenę szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem w trakcie szkolenia i możliwość zadania pytania po szkoleniu)