Szkolenia

Rozrachunki finansowe wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wspólnota jako osoba ustawowa i jej działalność statutowa i cywilna. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
1.1. Koszty działalności statutowej i cywilnej.
1.2. Opłaty należne od właścicieli jako źródło pokrycia kosztów.
1.3. Inne przychody z działalności zarobkowej wspólnoty.

2. Rodzaje opłat należnych od właścicieli lokali w świetle prawa i orzecznictwa.
2.1. Podstawa ustalania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
2.2. Podstawa ustalania opłat za media dostarczane do lokali [refakturowanie].
2.3. Czy termin płatności opłaty za media wynika z art. 15 u.w.l.?
2.4. Podstawa ustalania opłat z tytułu zwrotu wydatku na podatek śmieciowy – jaki jest termin płatności?
2a. Dokumentowanie opłat – kiedy wystawić właścicielowi notę a kiedy fakturę?

3. Ustalanie opłat dla współwłaścicieli lokali – metodyka.
3.1. Współwłasność łączna a współwłasność ułamkowa lokalu.
3.2. Czy obowiązuje solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli lokali za opłaty?
3.3. Obciążenie opłatami, przypis należności, księgowanie i rozrachunki.

4. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2020. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
4.1. Jak traktować wynik finansowy roku poprzedniego (nadwyżkę lub stratę bilansową), gdy do dnia 31.03. roku następnego nie zostało przyjęte i zatwierdzone sprawozdanie finansowe?
4.2. Jak rozliczyć wynik finansowy na działalności statutowej roku obrachunkowego?
4.3. Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej na remonty dotyczące GZM.
4.4. Warunki prawne i księgowe przeznaczenia nadwyżki bilansowej na dz. statutowej do podziału według udziału we współwłasności.
4.5. Warunki prawne i księgowe obciążenia właścicieli lokali stratą bilansową na dz. statutowej. Jak dokumentować i księgować rozrachunki z tego tytułu?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)