Szkolenia

Rozliczanie kosztów zakupu mediów oraz kosztów wytworzenia energii po roku obrachunkowym na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zmiany osłonowe wspierające skutki podwyżek cen energii.

2. Kalkulowanie kosztów zakupu mediów (ciepła, c.w., wody i ścieków) oraz kosztów wytworzenia energii na rok następny według prawa i orzecznictwa.

3. Kalkulowanie opłat miesięcznych za media jako podstawy rozliczeń mediów z właścicielami lokali według obecnego prawa.
3.1. Zmiany w strukturze opłat za media, jak rozliczać koszty stałe a koszty zmienne zakupu mediów.
3.2. Jak rozliczać koszty zakupu mediów dotyczące cz. wspólnej?
3.3. Czy przedmiotem rozliczeń są koszty całkowite czy tylko koszty zmienne zakupu mediów?
3.4. Jak obciążać opłatami za media, gdy urządzenia pomiarowe są uszkodzone lub nastąpiło ich uszkodzenie?

4. Roczne rozliczenia kosztów zakupu mediów według wytycznych rozporządzenia.
4.1. Rozliczenia roczne według nowych wytycznych rozporządzenia.
4.2. Przykładowe rozliczenia z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych.

5. Aspekty cywilne pośrednictwa wspólnoty mieszkaniowej w dostawie mediów do lokali właścicieli. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.
5.1. Aspekty podatkowe pośrednictwa wspólnoty dostarczającej media do innej wspólnoty, w podatku VAT oraz w podatku dochodowym.

6. Refakturowanie opłat za media na właścicieli lokali.
6.1. Metodyka rozliczeń na wybranym przykładzie.
6.2.Skutki podatkowe sprzedaży/odsprzedaży mediów [w podatku VAT oraz w podatku dochodowym] dot. rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie roku i po roku.

7. Zakres informacji o rozliczeniach przekazywanych właścicielowi lokalu wg wytycznych rozporządzenia MKIŚ z dnia 7 grudnia 2021 r.

8. Nowe przepisy z roku 2023.
8.1. Wytyczne w sprawie standardów komunikacji odczytów liczników zdalnych z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej.
8.2. Nowe zasady dot. warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
8.3. Nowe zasady działania systemu pomiarowego.

9. Przepisy art. 45a pr. energ. według orzecznictwa sądów.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

650 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)