Szkolenia

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Co to jest zabytek? Definicja zabytku.

2. Jakie są podstawowe zasady prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach?

3. Jakie są formy ochrony prawnej zabytków?

4. Na czym polega specyfika przygotowania dokumentacji dla wykonania robót budowlanych przy zabytkach?

5. Na czym polegają odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych i jak je stosować?

6. Jak przebiega procedura administracyjna w przypadku zamiaru wykonania robót budowlanych przy zabytkach:
a. pozwolenia organów ochrony zabytków i kwalifikacje wykonawców,
b. zgłoszenie wykonania robót budowlanych,
c. pozwolenie na budowę?

7. Jakie są szczególne uwarunkowania wykonywania robót budowlanych przy zabytkach?

8. Na czym polega kontrola wykonywania robót budowlanych przy zabytkach?
a. Kompetencje organów ochrony zabytków.
b. Kompetencje organów nadzoru budowlanego.

Małgorzata Gmiter
Historyk sztuki, praktyk i szkoleniowiec w zakresie procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zabytkowych, autorka książki „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

28 września 2023 r. On-line
godz. 9.00-13.00

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)