Szkolenia

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Różnice pomiędzy obiektem budowlanym a zabytkowym obiektem budowlanym.

2. Podstawowe zasady ochrony i konserwacji zabytków.

3. Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do różnych form ochrony prawnej zabytków.

4. Podstawowe definicje rodzajów robót budowlanych.

5. Rodzaje materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych przy zabytku:
– analiza istniejących dokumentów administracyjnych i planistycznych,
– sprawdzenie klasyfikacji gruntów w ewidencji nieruchomości,
– dokumentacja badawcza,
– dokumentacja wykonawcza,
– odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych.


7. Tryb postępowania określony w ustawie prawo budowlane, w odniesieniu do obiektu zabytkowego:
a. zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych,
b. pozwolenie na budowę.

8. Kolejność przygotowania i wykonywania robót budowlanych w obiekcie zabytkowym.

9. Kompetencje nadzorcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10. Nakazy organu nadzoru budowlanego.

Małgorzata Gmiter
Historyk sztuki, praktyk i szkoleniowiec w zakresie procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zabytkowych, autorka książki „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

390 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)