Szkolenia

Przygotowanie zeznania podatkowego CIT-8 przez podatnika – wspólnotę mieszkaniową Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe [On-line]

Zapisz się na szkolenie

1. Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem. Odpowiedzialność zarządu wspólnoty.

2. Ewidencja podatkowa wspólnoty (art. 3 O.p.).
2.1. Księga podatkowa a ewidencja rachunkowa. Podstawa prawna.
2.2. JPK na żądanie z księgi podatkowej podatnika – czy dotyczy także wspólnoty?
2.3. Jak prowadzić ewidencję podatkową, by na jej podstawie ustalać podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.
2.4. Czy obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej obejmuje także małe wspólnoty?
2.5. Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej w trakcie roku, gdy wspólnota w trakcie roku nie płaci zaliczek na podatek dochodowy?
2.6. Kto odpowiada za prowadzenie ewidencji podatkowej – wspólnota, jej zarząd, czy księgowy z firmy usługowej? Rygory i sankcje.
2.7. Czy zlecając obsługę podatkową wspólnota powinna zawrzeć umowę, jaką?

3. Zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
3.1. Sposoby ustalania zaliczek na podatek dochodowy.
3.2. Zaliczki miesięczne, zaliczki kwartalne.
3.3. Czy zaniżenie zaliczki na podatek w trakcie roku spowoduje zaległość podatkową?
3.4. Jak rozumieć przepisy w warunkach wspólnoty, że podatnik odpowiada za zaległości podatkowe całym swoim majątkiem?

4. Przychody podatkowe w warunkach wspólnoty.
4.1. Przychody podatkowe – podejście kasowe z dz. statutowej oraz podejście memoriałowe ze sprzedaży towarów i usług.
4.2. Data powstania przychodu podatkowego.
4.3. Negatywny katalog przychodów podatkowych.
4.4. Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży towarów i usług, w trakcie roku i po roku; jej skutki.
4.5. Korekta przychodów należnych z odsprzedaży mediów właścicielom lokali.
4.6. Co zalicza się do negatywnego katalogu przychodów podatkowych?

5. Koszty w ewidencji a koszty podatkowe w warunkach wspólnoty.
5.1. Warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów; koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednio związane z przychodami.
5.2. Rodzaje kosztów podatkowych oraz zasady ich kwalifikacji.
5.3. Negatywny katalog kosztów podatkowych.
5.4. Korekta KUP w trakcie roku i po roku.
5.5. Przedawnienie wierzytelności podatnika.
5.6. Koszty podatkowe rozliczane w czasie.
5.7. Nowe rygorystyczne przepisy ustawy. Czego nie można zaliczyć do KUP?

6. Dochód podatkowy a strata podatkowa w warunkach wspólnoty.
6.1. Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej.
6.2. Metodyka ustalania dochodu podatkowego ze źródła wolnego od podatku.
6.3. Opodatkowanie dochodów z działalności zarobkowej wspólnoty.
6.4. Stawka podatkowa w warunkach wspólnot i podatek należny.

7. Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wspólnot mieszkaniowych.
7.1. Aspekty zwolnienia dochodu pochodzącego z dotacji, dopłaty.
7.2. Aspekty zwolnienia przedmiotowego dochodu podatkowego pochodzącego z tzw. GZM.
7.3. Jak ustalić przychody podatkowe z GZM oraz odpowiadające im KUP?
7.4. Co orzecznictwo NSA zalicza do GZM, a czego nie zalicza do GZM? Czy nadwyżka na mediach może być zaliczona na przyszły GZM lub na remonty?
7.5. Jaki jest warunek zwolnienia przedmiotowego od podatku?
7.6. Czy znasz pułapki dot. korekty rozliczeń w zw. z art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.?

8. Źródło wolne od podatku a strata na nim.
8.1. Czy strata na źródle GZM zmniejsza podstawę opodatkowania?
8.2. Co zrobić, gdy na źródle wolnym poniesiono stratę, i jak oraz kiedy ją rozliczać?

9. Zeznanie podatkowe CIT- 8 oraz rozrachunki z organem.
9.1. Podstawa rozrachunków z organem i obowiązki podatnika.
9.2. Strata podatkowa i możliwości odliczenia do dochodu.
9.3. Przygotowanie do zeznania podatkowego CIT-8.
9.4. Zasady korekty zeznania podatkowego CIT-8.
9.5. Kto i w jakiej formie składa CIT-8?
9.6. Rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków.
9.7. Korekta rozrachunków w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy.

10. Informacja o odliczeniach CIT-8/0.

11. Zeznanie podatkowe w CIT-8 po ustaniu bytu prawnego wspólnoty a interpretacje podatkowe.
11.1. Czy po ustaniu bytu prawnego właściciel wspólnoty powinien się rozliczyć z organem podatkowym?
11.2. Czy organ podatkowy w ramach postępowania może egzekwować zobowiązanie podatkowe od właścicieli lokali?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)