Szkolenia

Przygotowanie ewidencji rachunkowej do zamknięcia roku. Co zrobić, gdy sprawozdania finansowe z lat poprzednich nie zostały zatwierdzone?

Zapisz się na szkolenie

1. Wspólnota i jej operacje gospodarcze w ewidencji rachunkowej.
1.1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej.
1.2. Zasady prowadzenia księgowości i rozrachunków.
1.3. Jak dostosować ewidencje i sprawozdawczość do nowych wymagań rozrachunkowych?

2. Dowody źródłowe (własne i obce) wspólnoty, według standardów ustawy o rachunkowości i innych ustaw oraz według najnowszego orzecznictwa i interpretacji.

3. Przykłady księgowania operacji gospodarczych wspólnoty.

4. Koszty w ewidencji rachunkowej – ustawy, orzecznictwo, interpretacje podatkowe.
4.1. Koszty dz. operacyjnej, koszty pozostałej dz. operacyjnej, koszty dz. finansowej.
4.2. Koszty zarządu nieruchomością wspólną według art. 14 u.w.l.
4.3. Koszty zarządu podlegające zwrotowi – przykłady.
4.4. Koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty rozliczane w czasie.
4.5. Koszty w ewidencji rachunkowej a koszty uzyskania przychodów.
4.6. Kalkulacja kosztów zarządu dla potrzeb:
a) planowania remontów,
b) rozrachunków i rozliczeń w czasie.
4.7. Kalkulacja kosztów zakupu mediów lub kosztów wytworzenia.

5. Przychody w ewidencji rachunkowej – ustawy, orzecznictwo, interpretacje podatkowe.
5.1. Przychody dz. operacyjnej, przychody pozostałej dz. operacyjnej, przychody finansowe.
5.2. Przychody z opłat od właścicieli lokali i ich specyfika.
5.3. Przychody ze świadczenia usługi dostawy mediów do lokali właścicieli (Czy dostosowano strukturę opłat do nowych przepisów pr. energ.?)
5.4. Przychody ze sprzedaży towarów i usług.
5.5. Kalkulacja przychodów dla celów ustalania opłat.
5.6. Zasady rozliczania przychodów z opłat za media do poziomu kosztów zakupu.

6. Należności i zobowiązania w ewidencji.
6.1. Przypis należności z opłat od właścicieli lokali.
6.2. Należność główna i należności poboczne, odsetki za zwłokę.
6.3. Należności i zobowiązania krótko- i długoterminowe.

7. Sprawozdanie finansowe i czynności poprzedzające zamknięcie roku.
7.1. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty.
7.2. Przygotowanie ewidencji i dowodów do zamknięcia roku, krok po kroku.
7.3. Składniki sprawozdania finansowego krok po kroku. Rachunek wyników, bilans.
7.4. Jak, kiedy i na jakiej podstawie korygować sprawozdanie finansowe?

8. Co zrobić, gdy sprawozdania z lat poprzednich nie zostały zatwierdzone?
8.1. Czy zarząd wspólnoty poddał pod głosowanie sprawozdania finansowe z lat poprzednich?
8.2. Czy wspólnota rozliczyła wynik finansowy na dz. statutowej, nadwyżkę netto lub stratę? Czy w tej sprawie podjęto uchwałę właścicieli?
8.3. Rozliczenie wyniku a kwestie księgowe i podatkowe.
8.4. Procedura i forma zatwierdzania zaległych sprawozdań finansowych.

9. Odpowiedzialność zarządu wspólnoty za rachunkowość, sprawozdawczość i rozrachunki wspólnoty.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

790 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, serwis kawowy, obiad)