Szkolenia

Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 – standardy obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej. Nowe obowiązki księgowych według ustawy o AML [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Standardy obsługi księgowej i podatkowej przez firmę usługową w świetle prawa i orzecznictwa – po zmianie PKWIU.

2. Prowadzenie ewidencji rachunkowej wspólnoty, w warunkach małej i dużej wspólnoty. Kto odpowiada na mocy prawa za rachunkowość wspólnoty, w tym w czasie pandemii? Prawo, orzecznictwo.

3. Zakres uchwały właścicieli w sprawie przyjęcia zasad ewidencji rachunkowej wspólnoty. Prawo, orzecznictwo. Metodyka ustalania i rozliczania kosztów, w tym kosztów pośrednich przedmiotem ustaleń.

4. Zdarzenia i operacje gospodarcze w różnej działalności wspólnoty, dz. operacyjnej, pozostałej dz. operacyjnej, dz. finansowej.

5. Dowody źródłowe wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii. Przykłady księgowania operacji gospodarczych.

6. Przygotowanie ewidencji rachunkowej do bilansu za rok 2021 – krok po kroku. Obroty i salda kont ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej – w toku roku oraz na moment bilansowy. Co zrobić, gdy brak uchwał z lat poprzednich?

7. Wzór sprawozdania finansowego – kto ustala? Rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa. Sposoby zatwierdzenia sprawozdania finansowego w warunkach małej i dużej wspólnoty.

8. Metodyka rozliczenia rocznego. Warunki rozliczania nadwyżki bilansowej netto lub straty bilansowej (prawo i orzecznictwo). Aspekty księgowe rozliczeń.

9. Kwestie podatkowe rozliczeń. Jak, kiedy i na jakiej podstawie korygować sprawozdanie finansowe z roku poprzedniego/lat poprzednich?

10. Nowe obowiązki podatnika w podatku:
a) VAT,
b) dochodowym od osób prawnych.

11. Zasady rozrachunków z właścicielami lokali z tytułu dostawy mediów do lokali po zmianie art. 45a prawa energetycznego.

12. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej a odpowiedzialność pełnomocnika podatkowego. Odpowiedzialność według Kodeksu karnego skarbowego.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)