Szkolenia

Przeprowadzanie zebrań wspólnot mieszkaniowych w realiach stanu epidemii Covid 19 – realia 2021r. [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawy prawne zwoływania i przeprowadzania zebrań wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i specustawą.

2. Czynności podejmowane na podstawie umowy o zarząd nieruchomością oraz czynności podejmowane na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową wraz z procedurą przygotowania treści uchwały oraz załączników do uchwał w formie obiegowej lub mieszanej.

3. Właściwa treść oraz zakres podejmowanych uchwał zgodnie z praktyką i orzecznictwem sądowym – przyczyny uchylania uchwał przez sądy wraz oraz skutki prawne i faktyczne dla podmiotów zarządzających z uwzględnieniem stanu epidemii – przykłady tworzenia uchwał i unikania błędów powodujących ich późniejszą nieważność.

4. Sposoby i tryby głosownia na zebraniach wspólnoty, a prawidłowe liczenie głosów oraz rodzaje pełnomocnictw dla członków wspólnot w praktyce zarządcy – protokoły z zebrań oraz inne załączniki do uchwał wspólnoty jako środki dowodowe ad eventum, w tym protokoły z zebrań obiegowych i w trybie mieszanym.

5. Odpowiedzialność zarządcy za stwierdzenie nie istnienia uchwały lub uchylenia uchwały przez sądy z uwzględnieniem stanu epidemii, a zabezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej przed konsekwencjami negatywnych działań zarządu/zarządcy nieruchomości wspólnej.

6. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych z uchwałami wspólnot mieszkaniowych z omówieniem praktycznym.

7. Zawieranie umów zewnętrznych w ramach stanu epidemii Covid 19 z podmiotami zewnętrznymi na usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni w ramach upoważnienia umownego i na podstawie podjętej uchwały w danej sprawie – najczęściej popełniane błędy.

8. Informacja o bieżącej działalności wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej w ramach Covid 19, wykonywanie obowiązków ustawowych przez zarządy i zarządców nieruchomości.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)