Szkolenia

Przeprowadzanie audytów techniczno-zarządczych nieruchomości. Wprowadzenie do procesu due diligence [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Zasady pozyskiwania i grupowania informacji i dokumentów niezbędnych do:
– Zawierania umów,
– Realizacji obsługi technicznej i dotyczących dostawy mediów,
– Dokumentowania działań technicznych i zarządczych
2. Potwierdzenia wykonania działań wymaganych prawem
3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej podkreślającej kwestie niedociągnięć z tytułu utrzymania technicznego, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, zagwarantowania bezpieczeństwa pożarowego i kwestii administracyjnych.
4. Opracowanie analizy spostrzeżeń z zakresu pragmatyki zarządczej w oparciu o stwierdzone mankamenty.
5. Pozyskanie i opracowanie informacji związanych z prawidłową gospodarką mediami w tym opracowanie analiz mocy umownej i zamówionej.
6. Przygotowanie kompletnego raportu z przeprowadzonego audytu.
7. Ustalenia zasad współpracy pomiędzy użytkownikami obiektów w oparciu o zawarte umowy.
8. Określenia kompetencji uczestników działań.
9. Określenie odpowiedzialności za utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń.
10. Opracowanie i przyjęcie reguł uściślających przedmiot najmu lub użyczenia.
11. Zdefiniowanie odpowiedzialności i podział kosztów za korzystanie z określnych środków.
12. Główne zasady przekazywania powierzchni najmu- od dewelopera, poprzez realizację przygotowania powierzchni do wynajmu, w okresie trwania umowy i zdawanie powierzchni po okresie najmu.
13. Opracowanie zasad rozliczeń mediów.
– Ćwiczenia z tworzenia kluczy alokacyjnych kosztów
– Harmonogramy działań – rola w realizacji budżetów

Witold MALINOWSKI
Praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)