Szkolenia

Przeglądy techniczne obiektów uczelni oraz szpitali. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne. Wzory protokołów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Prowadzenie KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów, w tym obiektów uczelni i obiektów szpitali – po staremu i po nowemu po wejściu w życie nowych przepisów dot. prowadzenia elektronicznej książki KOB.
1.1. Prowadzenie KOB dla budynku oraz dla budowli. Jak traktować obiekty pawilonów uczelni lub szpitala połączone łącznikiem?
1.2. Jak traktować obiekty, dla których pod rządem przepisów poprzednich nie wydawano pozwolenia na użytkowanie?
1.3. Inwentaryzacja budowlana a dokumentacja techniczno-budowlana.
1.4. Dokumentacja kontroli okresowych budynku – po nowemu – art. 62 pr. bud.
1.5. Dokumentacja przeglądów instalacji i systemu ochrony przeciwpożarowej.
1.6. Dokumentacja urządzeń dozoru technicznego.
1.7. Dokumentacja urządzeń szkodliwych dla środowiska, w tym klimatyzatorów.
1.8. Dokumentacja obiektów sportowo-wodnych uczelni, obiekty, w tym pomosty stałe.
1.9. Dokumentacja obiektu zabytkowego.
1.10. Odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej.
1A. Analiza prowadzenia KOB po staremu – poszczególne tablice KOB – według kontroli organów, ze wskazaniem różnic w stosunku do wymogów nowej KOB. Kto zakłada KOB, kto prowadzi książkę KOB, kto dokonuje wpisów do KOB.
1.B. KOB-cyfrowa – nowe zasady prowadzenia.

2. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych uczelni po zmianie prawa budowlanego – art. 62, art. 62a, art. 62b pr. bud. Umowy. Wzory protokołów.
2.1. Opracowanie techniczne protokołu przez osobę uprawnioną (nowe obowiązki i metodyka opracowania).
2.2. Czy opracowanie takie podlega odbiorowi zamawiającego i czy autor opracowania odpowiada z tytułu gwarancji jakości oraz za wady dzieła?
2.3. Zakresy, normy, wzory poszczególnych protokołów kontroli okresowych:
1) kontrole okresowe roczne;
2) kontrole okresowe pięcioletnie;
3) kontrole okresowe obiektów wielkopowierzchniowych;
4) kontrole bezpiecznego użytkowania;
5) kontrole zmian, w sytuacji naruszenia art. 5 ust. 2 pr. bud.
2.4. Studium przypadków – kontrola obiektów uczelni przez organy PSP, PINB.
2.5. Funkcja i obligatoryjność zaleceń pokontrolnych.
2A. Przeglądy niezawodności urządzeń systemu ochrony przeciwpożarowej po zmianie prawa (ustawa z dnia 7 lipca 2022 r.), a kontrole służb PSP w obiektach uczelni oraz w obiektach szpitali.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)