Szkolenia

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Omówienie najnowszych zmian prawa budowlanego. Wzory protokołów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają, opracowane według zasad, wzory protokołów:

  • Kontrola okresowa roczna
  • Kontrola okresowa 5 – letnia
  • Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych
  • Kontrola bezpiecznego użytkowania
  • Kontrola placów zabaw
  • Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji

1. Obowiązki władającego w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych według Prawa budowlanego i innych ustaw, w tym w warunkach działania zarządców obiektów.

2. Podstawa prawna i istota przeglądów technicznych.
2.1 Czy przeglądy wg instrukcji producenta są kontrolami okresowymi – art. 62 pr. bud.?
2.2. Kontrole okresowe – po zmianie prawa budowlanego. Opracowanie dokumentacji kontroli okresowej i jej odbiór.
2.3. Zalecenia pokontrolne – do kogo są adresowane, czy również do użytkownika lokalu i na jakiej podstawie prawnej?

3. Kontrola okresowa roczna – termin, zakres, metodyka przeprowadzenia, normy, dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

4. Kontrola okresowa 5 – letnia – termin, zakres, metodyka, normy, protokół i dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

5. Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych – termin, zakres, metodyka, normy, protokół i dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

6. Kontrola bezpiecznego użytkowania – termin, zakres, metodyka, normy, dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

7. Kontrola placów zabaw – termin, zakres, metodyka, normy, dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

8. Kontrola i badanie obiektów zbudowanych z wyrobów azbestowych. Jakie kontrole, jaka dokumentacja, jak usuwać azbest, jakie składać sprawozdania i komu?

9. Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji – według ustawy o charakterystyce energetycznej, zalecenia pokontrolne. Wzory protokołów.

10. Kontrola działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowej oraz klimatyzatorów, podlegających ustawie F-gazowej. Praktyczne wskazówki.

11. Nielegalne zmiany sposobu użytkowania i przeróbki w budynku oraz w lokalach, według prawa budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Czy zmiana działalności w lokalu jest zmianą sposobu użytkowania i jakie obowiązują procedury?

12. Prowadzenie KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej. Czy dla pawilonów połączonych łącznikiem należy prowadzić jedną KOB czy dwie KOB? Co zrobić, gdy dokumentacja jest niekompletna? Czy organ może ukarać za brak starego pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie?

13. Omówienie najnowszych zmian prawa budowlanego.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem,
wzory protokołów: Kontrola okresowa roczna, Kontrola okresowa 5 – letnia, Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych, Kontrola bezpiecznego użytkowania, Kontrola placów zabaw, Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji)