Szkolenia

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają, opracowane według zasad, wzory protokołów:

  • Kontrola okresowa roczna
  • Kontrola okresowa 5 – letnia
  • Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych
  • Kontrola bezpiecznego użytkowania
  • Kontrola placów zabaw
  • Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji

1. Obowiązki władającego w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych według Prawa budowlanego i innych ustaw, w tym w warunkach działania wspólnot mieszkaniowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

2. Podstawa prawna i istota przeglądów technicznych. Zalecenia pokontrolne, do kogo są adresowane, czy również do użytkownika lokalu i na jakiej podstawie prawnej? Najnowsze prawo, orzecznictwo, praktyka.

3. Kontrola okresowa roczna – termin, zakres, metodyka przeprowadzenia, normy, dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

4. Kontrola okresowa 5 – letnia – termin, zakres, metodyka, normy, protokół i dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

5. Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych – termin, zakres, metodyka, normy, protokół
i dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

6. Kontrola bezpiecznego użytkowania – termin, zakres, metodyka, normy, dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

7. Kontrola placów zabaw – termin, zakres, metodyka, normy, dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu.

8. Kontrola i badanie obiektów zbudowanych z wyrobów azbestowych. Jakie kontrole, jaka dokumentacja, jak usuwać azbest, jakie składać sprawozdania i komu?

9. Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji – według ustawy o charakterystyce energetycznej, zalecenia pokontrolne. Wzory protokołów.

10. Kontrola działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowej oraz klimatyzatorów, podlegających ustawie F-gazowej. Praktyczne wskazówki.

11. Nielegalne zmiany sposobu użytkowania i przeróbki w budynku i w lokalach, według prawa budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Czy zmiana działalności w lokalu jest zmianą sposobu użytkowania i jakie obowiązują procedury? Prawo, orzecznictwo, praktyka.

12. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej. Co zrobić, gdy dokumentacja jest niekompletna? Czy organ może ukarać za brak starego pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem,
wzory protokołów: Kontrola okresowa roczna, Kontrola okresowa 5 – letnia, Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych, Kontrola bezpiecznego użytkowania, Kontrola placów zabaw, Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji)