Szkolenia

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego. Praktyczne warsztaty [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Istotne zmiany w Ustawie prawo budowlane, przekładające się na procedury kontrolne i zakres odpowiedzialności administratora i zarządcy.

2. Potrzeby bezpośrednio wynikające z prowadzenia KOB poprzez określenie charakteru naniesień, ich parametrów technicznych, funkcjonalnych i związanych z wyposażeniem technicznym.

3. Przyjęcie metodologii dokonywania wpisów w taki sposób, aby spełnić wymagania prawne oraz praktyczne.

4. Ocena stopnia zużycia technicznego obiektów na potrzeby realizacji zapisów Art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo budowlane. Ćwiczenia praktyczne – ocena ZT metodą czasową Rossa i średnioważoną metodą elementów scalonych.

5. Inwentaryzacja instalacji obiektowych wraz z harmonogramem przeglądów.

6. Określenie zasad prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych.

7. Analiza roli protokołów w procesie zarządzania ryzykiem i w trakcie likwidacji szkód.

8. Ocena odpowiedzialności zarządcy lub administratora wobec organów Państwa w zakresie prowadzenia dokumentacji podstawowej. Zapoznamy się z propozycją racjonalnego prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej instalacji obiektowych.

9. Prowadzenie elektronicznej KOB oraz elektronicznego Dziennika Budowy. Logowanie i zakładanie książki w aplikacji c-KOB.

Witold Malinowski
Praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i utrzymania technicznego różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, wieloletni dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Wspierał procesy zarządcze w Banku Gospodarstwa Krajowego, brał udział w audycie zarządczym Stadionu Narodowego, oceniał sposób obsługi technicznej jednego z największych w Polsce centrów logistycznych.

Nowy termin wkrótce On-line
godz.: 9-14

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)