Szkolenia

Proces inwestycyjno – budowlany [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawowe definicje z uwzględnieniem zamian.
1.1. Roboty budowlane,
1.2. Obiekty budowlane,
1.3. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego,
1.4. Rozpoczęcie robót budowlanych,
1.5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

2. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie prac.
2.1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – procedura uzyskania,
2.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Decyzja o pozwoleniu na budowę – procedura uzyskania.
3.1. Zgłoszenie robót budowlanych – załączniki,
3.2. Dziennik budowy – cyfrowy dziennik budowy,
3.3. Cyfrowa książka obiektu budowlanego,
3.4. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych – cyfryzacja.

4. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

5. Przebieg procesu inwestycyjnego.
5.1. Wszczęcie inwestycji,
5.2. Prawa o obowiązki uczestników procesu budowlanego,
5.3. Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym.

6. Oddanie obiektu do użytkowania – nowe przepisy.
6.1. Zgłoszenie obiektu do użytkowania,
6.2. Pozwolenie na użytkowanie,
6.3. Zakres obowiązkowej kontroli.

7. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
7.1. Zgłoszenie,
7.2. Sprzeciw,
7.3. Opłata legalizacyjna.

8. Przepisy przejściowe – zamierzenia realizowane w oparciu o stare zasady.

Agata Błażejewska
Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez okres aplikacji notarialnej oraz prowadzenia własnej kancelarii notarialnej, a także w trakcie praktyki radcowskiej zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu obrotu nieruchomościami, poszerzając wiedzę z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego pozostającego w zakresie jej zainteresowań, w szczególności w aspekcie prawa administracyjnego.

Nowy termin wkrótce

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)