Szkolenia

Procedury we wspólnocie mieszkaniowej w okresie pandemii [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie szczególnych procedur działania organów wspólnoty mieszkaniowej, w tym działania zarządu wspólnoty oraz organu uchwałodawczego [ogółu właścicieli] w czasie pandemii, gdy zebrania nie mogą się odbywać.

Kwestie te zostaną przedstawione na tle konkretnych spraw w świetle prawa, w tym stanie wyższej konieczności – krok po kroku.
W sposób szczególny zostanie przedstawiona problematyka obowiązków, komunikacji oraz procedur, z punktu widzenia wspólnoty oraz z punktu widzenia usługi firmy zarządzającej.

Na zarząd wspólnoty ustawa o własności lokali nałożyła szereg obowiązków z mocy prawa, w tym w zakresie organizacji zebrań rocznych i rozliczeń rocznych. Odpowiada on z mocy prawa, nawet wtedy gdy powierza zarząd innemu podmiotowi. Powstaje pytanie, jak sobie z tym poradzić w okresie pandemii?
Zarząd wspólnoty i zarząd firmy usługowej ponoszą ryzyko z mocy prawa, wynikające z naruszenia prawa. Kwestie te, w związku z najnowszym orzecznictwem, podczas szkolenia.

1. Zmiana ustawy o własności lokali
1.1.Aspekty formalne i praktyczne zmiany pracy zarządu
1.2.Komunikacja po nowemu
1.3.Uchwały zarządu wspólnoty – o co tu chodzi?

2. Działanie zarządu wspólnoty i jego komunikacja w warunkach ograniczeń
2.1.Jak działa zarząd wieloosobowy wspólnoty po zmianie ustawy o własności lokali? Kto wybiera i jak przewodniczącego zarządu?
2.2.Podejmowanie uchwał przez członków zarządu wieloosobowego wspólnoty, głosowanie członków zarządu w formie elektronicznej – warunki skuteczności takiego głosowania.
2.3.Działanie zarządu jednoosobowego wspólnoty w zakresie czynności zachowawczych

3. Funkcjonowanie zarządu bezpośredni ego „małej wspólnoty” w warunkach pandemii, sposób komunikacji i podejmowania decyzji zachowawczych

4. Co zamiast zebrania właścicieli w formie tradycyjnej?
4.1.Czy termin zwołania zebrania rocznego można było legalnie przesunąć?
4.2.Czy jest możliwe glosowanie właścicieli lokali w formie elektronicznej czy też w innej formie?
4.3.Czy jest możliwe głosowanie jeden na jeden?
4.3.Forma zawiadomień i powiadomień właścicieli lokali; czy muszą one mieć formę pisemną, czy inną formę?

5. Czy decyzje zarządu wspólnoty podjęte bez stosownej uchwały właścicieli można konwalidować?
5.1.Czynności zachowawcze w zarządzie nieruchomością w warunkach stanu „wyższej konieczności”
5.2. Czy prawo zezwala na „zgodę następczą” właścicieli lokali w stanie „wyższej konieczności”

6. Obowiązki zarządu wspólnoty w okresie trwania pandemii COVID 19, w tym według wytycznych Ministra Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

7. Obsługa właścicieli lokali w warunkach ustanowionych ograniczeń

8. Usługa firmy zarządzającej w okresie pandemii
8.1.Kto odpowiada za mocy prawa za wykonanie nakazów specustawy, firma usługowa czy zarząd wspólnoty?
8.2.Czy zarządca nieruchomości odpowiada za wykonanie zadań sanitarnych i porządkowych?
8.3.Czy zarządca nieruchomości może wykonywać czynności usługowe bez pisemnego zlecenia?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Termin szkolenia zamkniętego do uzgodnienia

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)