Szkolenia

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2022 r. Zmiany rozporządzenia dot. przedsięwzięć od 4.06.2022 r. Planowana nowelizacja ustawy [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Podstawy prawne.

2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).

3. Duża nowelizacja ustawy z 24.09 2019 r.

4. Nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć wraz z omówieniem przepisów przejściowych.

5. Duża nowelizacja ustawy z 13.05.2021 r.

6. Zmiany w rozporządzeniu RM od 4.06.2022 r. – które inwestycje nie wymagają już decyzji środowiskowej. Nowe przedsięwzięcia. Przepisy przejściowe.


7. Wpływ innych ustaw na procedury środowiskowe (Prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody i in.)

8. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie.

9. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana – omówienie wyjątków.

10. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową.

11. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
a) gdy z wnioskiem złożono raport
b) gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

12. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
a) gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
b) bez OOS.

13. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu.

14. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu – jakie obowiązki ciążą na organie.

15. Zmiana decyzji środowiskowej – przesłanki, procedura.

16. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot – przesłanki, procedura.

17. Wymogi dot. sporządzanej dokumentacji:
a) karta informacyjna przedsięwzięcia
b) raport.

18. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000.

19. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

20. Planowana nowelizacja ustawy.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

Nowy termin wkrótce

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)