Szkolenia

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2022 r. Problemy praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)

2. Duża nowelizacja ustawy z 24.09 2019 r.;
a) przepisy przejściowe do nowelizacji
b) zmiana właściwości organów dot. inwestycji gminnych
c) zmiany dot. działania organów opiniujących i uzgadniających w procesie wydawania decyzji
d) zmiany dot. załączanej do wniosku dokumentacji
e) zmiany dot. ustalania kręgu stron postępowania
f) zmiany proceduralne dot. m.in. obwieszczeń, nieuregulowanego stanu prawnego, umarzania i zawieszania postępowania, z naciskiem na odstępstwa od zasad kpa
g) zmiany dot. kontroli nad prawidłowością wydanych decyzji
h) zmiany dot. prowadzenia inwestycji budowlanych (zmiany wprowadzone w u stawie prawo budowlane)
i) zmiany w ustawie poś
j) zmiany dot. soos
k) zmiany dot. procedury transgranicznej
l) nowe rozporządzenie rm dot. przedsięwzięć-wraz z omówieniem przepisów przejściowych

3. Zmiana dot. Organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej- nowelizacja z 23.11.2019 wraz z przepisami przejściowymi

4. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
a) gdy z wnioskiem złożono raport
b) gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia

5. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
a) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
b) Bez OOS

6. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie

7. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków

8. Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach

9. Raport po zmianach

10. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa

11. Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie

12. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura

13. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura

14. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach

15. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy.
W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja:prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

24 lutego 2022 r. On-line

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)