Szkolenia

Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe

2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

3. Zwierzęta bezdomne w gminie -program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

4. Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem- art. 7 ustawy o ochronie zwierząt

5. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia

6. Zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny- czasokres wyrażenia zgody, procedura

7. Zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia

8. Decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny- przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału

9. Nowelizacja prawa łowieckiego – zadania gmin i powiatów

11. Rejestr zwierząt egzotycznych- procedura, problemy praktyki

12. Ochrona gatunkowa – zagadnienia węzłowe

13. Gatunki „inwazyjne”

14. Problematyka zwłok zwierzęcych- kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.

Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno – budowlanego

Termin szkolenia zamkniętego do uzgodnienia

 

340 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)