Szkolenia

Polityka gospodarowania zasobem mieszkaniowym gmin w obliczu zmian prawa. Wskazówki metodyczne [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Nowe zadania i możliwości gminy w związku z ustawą z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Narodowy Program Mieszkaniowy.
1.1. Rola gmin w procesie przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych.
1.2. Programy osłonowe i interwencyjne według ustaw.

2. Baza wyjściowa i jak krok po kroku przygotować nowy program gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy?

3. Zasady gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi. Czy najemcy ze „starych” umów najmu lokali mieszkalnych są chronieni przez prawo? Czy znasz przepisy przejściowe?

4. Polityka czynszowa gminy od lokali wynajmowanych i od lokali podnajmowanych. Kalkulacja kosztów utrzymania nieruchomości i kalkulacja czynszów. Co to jest „uzasadniona podwyżka” czynszu w świetle orzecznictwa?

5. Baza informacji o zasobach jako punkt wyjścia do nowej polityki remontowej budynków.
5.1. Kwantyfikacja obiektów gminnych a obowiązki gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego, po zmianie prawa.
5.2. Działania bieżące gminy i polityka długofalowa gmin.

6. Planistyka gminy gospodarującej budynkami.
6.1. Bilans potrzeb remontowych gminnych budynków – czy gmina musi obowiązkowo
sporządzać zestawienie potrzeb remontowych dla poszczególnych budynków.
6.2. Plan remontów roczny i wieloletni dla potrzeb programu gminy. Czy znasz przepisy w tej sprawie?
6.3. Planowanie remontów dla poszczególnych budynków – krok po kroku. Czy gmina musi sporządzać prognozy oraz plany remontów dla poszczególnych budynków.

7. Wykorzystanie „bazy” do działań bieżących i długofalowych.
7.1. Przeglądy techniczne budynków i ich składowych, w tym instalacji i urządzeń, obowiązujących według prawa budowlanego i innych ustaw. Wzory protokołów kontroli okresowych.
7.2. Kwantyfikacja zasobu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynków.
7.3. Polityka poprawy bezpieczeństwa pożarowego – podstawa do programu
gospodarowania.

8. Polityka eksploatacji zasobów do wynajmu a obowiązki najemcy według umowy.
8.1. Umowy a warunki użytkowania lokali mieszkalnych według przepisów. Kierunek zmiany umów.
8.2. Czy najemca lub inny „posiadacz zależny” jest odpowiedzialny z mocy prawa za stan używanego lokalu.

9. Kontrola legalności użytkowania lokali narzędziem w rękach gminy. Nowe spojrzenie na treść umów najmu. Studium przypadków.
9.1. Odpowiedzialność za wykonanie zaleceń pokontrolnych, kto jest ich adresatem, w warunkach samowoli budowlanej lub nielegalnej zmianie sposobu użytkowania?
9.2. Czy najemca może być adresatem zaleceń pokontrolnych wydanych podczas
przeglądów technicznych? Co zrobić, gdy najemca zamontował w lokalu butlę na propan butan? Kto ponosi odpowiedzialność za stan i użytkowanie, w tym w warunkach nielegalnych przeróbek i zmiany sposobu użytkowania w lokalach?
9.3. Co zrobić, gdy najemca nielegalnie zmienił sposób użytkowania lub przeznaczenia lokalu?
9.4. Co zrobić, gdy najemca prowadzi w lokalu escape room lub inne podobne?
Czy znasz nowe przepisy, w tym pożarowe?
9.5. Jak postępować, gdy najemca zamierza wykonać w lokalu roboty budowlane,
w tym przebudowy, adaptacje?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)