Szkolenia

Podatek od dochodu podatkowego wspólnoty „małej i „dużej” oraz jej zeznanie podatkowe CIT-8 Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe

Zapisz się na szkolenie

1. Omówienie dokonanych i projektowanych zmian w przepisach o CIT.

2. Ewidencja podatkowa wspólnoty „małej” i „dużej”.
2.1. Księga podatkowa a ewidencja rachunkowa. Podstawa prawna.
2.2. JPK z księgi podatkowej podatnika – czy dotyczy także wspólnoty?
2.3. Jak prowadzić ewidencję, by na jej podstawie ustalać podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
2.4. Czy obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej obejmuje także „małe” wspólnoty?
2.5. Czy jest obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej w trakcie roku, gdy wspólnota w trakcie roku nie płaci zaliczek na podatek dochodowy?
2.6. Kto odpowiada za prowadzenie ewidencji podatkowej – wspólnota, jej zarząd, czy księgowy z firmy usługowej? Rygory i sankcje. Czy zlecając obsługę podatkową wspólnota powinna zawrzeć umowę i jaką?

3. Zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego wspólnoty „małej” i „dużej”.
3.1. Sposoby ustalania zaliczek na podatek dochodowy.
3.2. Zaliczki miesięczne, zaliczki kwartalne.
3.3. Czy zaniżenie zaliczki powoduje zaległość podatkową i kto za to odpowiada?
3.4. Jak rozumieć przepisy, że podatnik – wspólnota odpowiada za zaległości podatkowe całym swoim majątkiem?

4. Przychody podatkowe oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty „małej” i „dużej”.
4.1. Przychody podatkowe – podejście kasowe i podejście memoriałowe.
4.2. Data powstania przychodu podatkowego.
4.3. Negatywny katalog przychodów podatkowych.
4.4. Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży, w trakcie roku i po roku.
4.5. Data powstania przychodu podatkowego.
4.6. Katalog negatywny przychodów podatkowych.

5. KUP oraz ich ustalanie w warunkach wspólnoty „małej” i „dużej”.
5.1. Warunki zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów; koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednio związane z przychodami.
5.2. Rodzaje kosztów oraz zasady ich kwalifikacji do KUP.
5.3. Katalog negatywny kosztów podatkowych.
5.4. Korekta KUP w trakcie roku i po roku.
5.5. Przedawnienie wierzytelności podatnika a KUP.
5.6. Wydatki inwestycyjne rozliczane w czasie a KUP.
5.7. Nowe rygorystyczne przepisy. Czego nie możesz zaliczyć do KUP?

6. Dochód podatkowy a strata podatkowa w rozliczeniu wspólnoty „małej” i „dużej”.
6.1. Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej.
6.2. Metodyka ustalania dochodu podatkowego z różnych źródeł.
6.3. Opodatkowanie dochodów z działalności zarobkowej wspólnoty.
6.4. Stawka podatkowa w warunkach wspólnot i podatek należny.

7. Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wspólnoty „małej” i „dużej”.
7.1. Aspekty zwolnienia dochodu pochodzącego z dotacji, dopłaty.
7.2. Aspekty zwolnienia przedmiotowego dochodu podatkowego pochodzącego z tzw. GZM.
7.3. Jak ustalić przychody podatkowe z GZM oraz odpowiadające im KUP? Co orzecznictwo NSA zalicza do GZM a czego nie zalicza do GZM? Czy nadwyżka na mediach może być zaliczona na przyszły GZM?
7.4. Jaki jest warunek zwolnienia przedmiotowego od podatku? Czy znasz pułapki dot. korekty rozliczeń w zw. z art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.?

8. Czy strata na źródle GZM zmniejsza podstawę opodatkowania?

9. Zeznanie podatkowe CIT-8 oraz rozrachunki wspólnoty „małej” i „dużej”.
9.1. Podstawa rozrachunków z organem i obowiązki podatnika.
9.2. Strata podatkowa i możliwości odliczenia do dochodu.
9.3. Przygotowanie do zeznania podatkowego CIT-8.
9.4. Zasady korekty zeznania podatkowego CIT-8.
9.5. Kto i w jakiej formie składa CIT-8?
9.6. Rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków.
9.7. Korekta rozrachunków w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy.

10. Zeznanie podatkowe w CIT-8 po ustaniu bytu prawnego wspólnoty „małej” i „dużej” a orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
10.1. Czy po ustaniu bytu prawnego, właściciele wspólnoty powinni się rozliczyć z organem podatkowym?
10.2. Czy organ podatkowy w ramach postępowania może egzekwować zobowiązanie podatkowe od właścicieli lokali?

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Nowy termin wkrótce

790 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem, serwis kawowy i obiad)