Szkolenia

Obsługa techniczna budynków niemieszkalnych i mieszkalnych – po zmianie prawa budowlanego. Prawo, orzecznictwo, praktyka [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Omówienie zmian Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a także innych regulujących obowiązki:
a) inwestora przed organem administracji architektoniczno-budowlanej,
b) władającego obiektami budowlanymi w zakresie „utrzymania” obiektów,
c) nowe warunki dla legalizacji,
d) nowe przepisy techniczno-budowlane, zmiana PN,
e) nowe obowiązki rozp. o wyrobach budowlanych – czego dotyczą.

2. Projektowanie po nowemu – co z tymi projektami technicznymi oraz co z ich kontrolą przez PINB-y? Studium przypadków.
2.1. Zmiany w zasadach, gdzie pułapki dla inwestora.
2.2. Projekty zamienne, kiedy, jak, warunki.
2.3. Odstępstwa istotne i nieistotne, w tym przy zmianie sposobu użytkowania;
gdzie pułapki.

3. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego a obowiązki użytkownika budynku.
3.1. Bezpieczeństwo użytkowania obiektu.
3.2. Warunki użytkowania, w tym po zmianie przeznaczenia części budynku; normy,
odpowiedzialność według orzecznictwa.
3.3. Czy odpowiada także użytkownik budynku, lokalu i kiedy?

4. Kontrole okresowe obiektów budowlanych po zmianie prawa budowlanego. Wzory protokołów.
4.1. Studium przypadku – kontrola PINB-u, PSP.
4.2. Metodyka kontroli, obowiązujące normy PN.
4.3. Zalecenia pokontrolne podstawą do planowania napraw i remontów.

5. Metodyka, norma PN, termin i zakres kontroli rocznej i pięcioletniej. Czy wiesz, że przedmiotem kontroli rocznej powinny być instalacje i urządzenia systemu ochrony przeciwpożarowej i inne instalacje także? Wzór protokołu kontroli.

6. Metodyka, norma PN, termin i zakres kontroli obiektów wielkopowierzchniowych. Wzór protokołu kontroli.

7. Kontrola placów zabaw, kortów, boisk, kiedy i jak, metodyka, norma PN, termin oraz zakres kontroli – wzór protokołu. Co to jest „kontrola każdorazowa” bezpiecznego użytkowania obiektu i kiedy oraz jak należy ją wykonać?

8. „Kontrola na zgłoszenie użytkownika” w budynkach mieszkalnych; jakie są jej
warunki oraz jej rygory?

9. Nowa ustawa i nowe obowiązki. Masz klimatyzator i inne urządzenie w/na budynku, czy wiesz, że obowiązuje nowa ustawa i przeglądy techniczne i serwis z certyfikatem UDT – co dotyczy m.in. klimatyzatorów.

10. Czy wiesz, że z mocy ustawy o charakterystyce energetycznej obowiązują kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

11. Obowiązki według nowych przepisów przeciwpożarowych, w tym także przy zmianie sposobu użytkowania.
11.1. Normy przepisów techniczno-budowlanych a odstępstwa.
11.2. Nielegalna zmiana sposobu użytkowania po nowemu.

12. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów
budowlanych – po zmianie prawa.

13. Podstawa prawna i zasady planistyki remontów. Od zaleceń pokontrolnych do:
a) zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji,
b) planów remontów, napraw i konserwacji.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki”
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)