Szkolenia

Obsługa techniczna budynków i urządzeń uczelni, po zmianie prawa oraz innych przepisów. Prawo, orzecznictwo, komentarze. Wzory dokumentów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie obsługi technicznej budynków, budowli i urządzeń uczelni, z uwzględnieniem najnowszych zmian Prawa budowlanego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które wchodzą w życie z dniem 19 września br.
Zmiany, o których mowa, dotyczą m.in.: nowych zasad przeglądów technicznych budynków, nowych warunków dla projektowania, nowych warunków dla realizacji zamierzeń budowlanych, nowych zasad dla stosowania odstępstw, itd.

Szczególnym zagadnieniem będzie przedstawienie kompletnej wiedzy w zakresie eksploatacji budynków, budowli i urządzeń uczelni, w tym zasad przeprowadzania przeglądów technicznych, wzorów protokołów kontroli okresowych, planistki w oparciu o zalecenia pokontrolne, oraz prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej, z uwzględnieniem dodatkowych zadań służb uczelni w okresie pandemii COVID 19 [wytyczne GINB, GIS i ministra].

Szkolenie jest oparte na najnowszym prawie i orzecznictwie. Słuchacze zdobędą kompletną wiedzę w tym zakresie, z możliwością konsultacji z wykładowcą; otrzymają obszerny konspekt oraz wzory protokołów kontroli okresowej budynków [przeglądów technicznych].

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– kadry kierowniczej i obsługi technicznej uczelni oraz innych podmiotów związanych z uczelniami

1. Nowe obowiązki według specustawy o COVID 19, rozporządzeń oraz wytycznych organów,
w tym GIS, GINB oraz MNiSW
1.1. Nowe warunki pracy służb uczelni
1.2. Obsługa obiektów, w tym domów studenckich, w okresie pandemii
1.3. Czy władający obiektem jest zwolniony z części obowiązków obsługi technicznej?
1.4. Adresat obowiązków

2. Uprawnienia budowlane – po zmianach. Nowe wymagania kwalifikacyjne przy eksploatacji instalacji i urządzeń budynków.

3. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów budowlanych uczelni – po zmianie prawa
3.1. Dokumentacja techniczno-budowlana budowy i powykonawcza
3.2. Dokumentacja kontroli okresowych budynku – po nowemu
3.3. Dokumentacja przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych
3.4. Dokumentacja czynności konserwacji, napraw i remontów
3.5. Dokumentacja urządzeń dozoru technicznego
3.6. Dokumentacja urządzeń szkodliwych dla środowiska, klimatyzatorów, pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej, w zw. z ustawą F-gazową

4. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych po zmianie prawa budowlanego [od dnia
19 września 2020 r.]. Podstawa prawna – art. 62 pr. bud. Umowy. Wzory dokumentów.
4.1. Zakresy, normy, wzory protokołów kontroli okresowych [kontrole okresowe roczne, pięcioletnie, obiektów wielko-powierzchniowych, bezpiecznego użytkowania, w tym w domach studenckich, kontrole na zgłoszenie użytkownika domu studenckiego, np. studenta.
4.2. Przeglądy techniczne a kontrola PINB-ów.
4.3. Umowy z osobami kontrolującymi stan techniczny, jak je zawierać?
4.4. Zalecenia pokontrolne podstawą do planowania remontów

5. Przeglądy techniczne klimatyzatorów i systemów ogrzewania. Podstawa prawna – ustawa
o charakterystyce energetycznej.
5.1. Normy, przydatność zaleceń pokontrolnych.
5.2. Wzory według rozporządzenia.

6. Bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych,[budynków, budowli, urządzeń] uczelni, w tym domów studenckich
6.1. Czy jest możliwa zmiana sposobu użytkowania części budynku uczelni, w tym domu studenckiego, np. przez najemcę?
6.2. Nowe zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania
6.3. Nowe obowiązki władającego obiektem uczelni po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Co jest zabronione – nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej?

7. Zasady planistyki remontów. Od zaleceń pokontrolnych do:
a) zestawienia potrzeb remontów, napraw i konserwacji,
b) planów remontów, napraw i konserwacji.

8. Omówienie zmian Prawa budowlanego od dnia 19 września 2020 r.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)