Szkolenia

Obsługa techniczna budynków i urządzeń szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej. Prawo, orzecznictwo, praktyka w świetle kontroli organów [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów szpitali [budynków i budowli oraz ich instalacji, urządzeń] według norm PN oraz przepisów szczególnych.
1.1. Wymagania ogólne Prawa budowlanego oraz wymagania techniczne dla poszczególnych stref pożarowych.
1.2. Szczególne wymagania dla obiektu, w którym jest prowadzona działalność lecznicza, według norm techniczno-budowlanych oraz innych przepisów, w tym o działalności leczniczej.
1.3. Nowe warunki projektowania bezpieczeństwa pożarowego po zmianie przepisów.

2. Bezpieczeństwo pożarowe użytkowanych obiektów budowlanych szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej, a obowiązki władającego obiektem.
2.1. Nowe obowiązki władającego obiektem po zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
2.2. Zasady opracowywania scenariuszy pożarowych dla budynków szpitala według nowego rozporządzenia z dnia 7 września 2021 r.
2.3. Co jest zabronione – nakazy i zakazy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
2.4. Obowiązek władającego obiektem.
2.5. Sankcje karne.

3. Wymagania techniczne i prawne – konieczne do zmiany przeznaczenia zaplecza socjalnego i komunikacyjnego na część szpitalną, sale zabiegowe.
3.1. Wymagania techniczne zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń socjalnych, magazynowych na sale zabiegowe, izbę przyjęć itp.
3.2. Dokumentacja – krok po kroku, zasady uzgadniania pod względem p.poż.
3.3. Zasady legalizacji zmiany sposobu użytkowania dokonanej bez zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej i komendanta PSP.
3.4. Dostosowanie dotychczasowych zasad ewakuacji i oznakowania obiektu po dokonanej zmianie przeznaczenia budynku [zmiana dostosowawcza instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i scenariuszy pożarowych].
3.5. Kto odpowiada za stan techniczny obiektu?

4. Organizacja przeglądów niezawodności instalacji i urządzeń obiektów szpitala według instrukcji producenta – krok po kroku i podstawa prawna takiej organizacji.

5. Kontrole stanu technicznego po zmianie prawa budowlanego – art. 62 i art. 62a pr. bud. Wzory protokołów kontroli okresowych.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)