Szkolenia

Obsługa techniczna budynków szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych. Jak zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, gdy przyjmuje się większą liczbę uczniów/przedszkolaków? [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Specyfika odpowiedzialności organu prowadzącego i dyrektora placówki szkoły/innej
placówki oświatowej za bezpieczeństwo użytkowania i pożarowe budynku. Prawo, orzecznictwo, praktyka.
1.1. Sytuacja szkoły/placówki oświatowej mającej siedzibę w budynku Miasta.
1.2. Sytuacja szkoły/placówki oświatowej mającej siedziby w lokalu wynajętym.
1.3. Sytuacja oddziału przedszkolnego lub poradni psychologicznej mającej siedzibę w budynku mieszkalnym.
1.4. Sytuacja szkoły, oddziału przedszkolnego, poradni psychologicznej oraz innych placówek mających siedziby w tym samym budynku.
1.5. Sytuacja szkoły/placówki oświatowej, której przekazano nieruchomość w tzw. zarząd trwały.

2. Normy bezpieczeństwa według Prawa budowlanego oraz norm PN z przepisów techniczno-budowlanych. Wymagania techniczno-budowlane budynków, instalacji i urządzeń. Warunki techniczne i pożarowe przystosowania budynku szkoły/placówki oświatowej dla większej ilości uczniów/przedszkolaków.

3. Studium przypadków – wyniki kontroli w szkołach i przedszkolach przeprowadzonych przez PINB oraz komendanta PSP. Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za obiekt?

4. Jak spełnić warunki bezpieczeństwa pożarowego dla różnych stref pożarowych?
4.1. Warunki techniczne dla przedszkola – strefa pożarowa ZL II.
4.2. Warunki techniczne dla szkoły – strefa pożarowa ZL III.
4.3. Warunki techniczne dla przedszkola, gdy ma siedzibę w budynku szkoły.
4.4. Warunki techniczne dla przedszkola, gdy ma siedzibę w budynku mieszkalnym zaliczanym do strefy pożarowej ZL IV.

5. Warunki bezpieczeństwa użytkowania budynków według Prawa oświatowego i przepisów wykonawczych. Studium przypadków według kontroli NIK.

6. Bezpieczeństwo pożarowe budynków, instalacji i urządzeń oraz otoczenia budynków według ustawy o ochronie przeciwpożarowej a obowiązki dyrektora placówki.
6.1. System ochrony przeciwpożarowej według projektu uzgodnionego z PSP.
6.2. Przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń systemu.
6.3. Scenariusze pożarowe i warunki ewakuacji.
6.4. Instrukcje i wymagana dokumentacja.
6.5. Plan ewakuacji, aktualizacja, próbne ewakuacje, w kontekście ustawy o dostępności.

7. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów według prawa budowlanego.
7.1. Przesłanka niezawodności w obiektach.
7.2. Kontrole okresowe, roczne, pięcioletnie oraz inne, według art. 62 pr. bud. Metodyka kontroli, wzory protokołów kontroli okresowych.
7.3. Metodyka kontroli okresowych.
7.4. Kiedy i jak wykonywać zalecenia pokontrolne?
7.5. Kto odpowiada za wykonanie zaleceń pokontrolnych?

8. Zasady prowadzenia KOB oraz dokumentacji techniczno-budowlanej – krok po kroku.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

590 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)