Szkolenia

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego, zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Prawo budowlane – pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków.

2. Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego.

3. Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych – zasady formy i prowadzenia książki obiektu budowlanego.

4. Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu – przykłady.

5. Przeglądy – kontrole techniczne obiektów budowlanych wymagane zgodnie z przepisami rozdziału VI ustawy prawo budowlane.

6. Treść i forma protokołu przeglądu okresowego (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) – ćwiczenia praktyczne.

7. Skutki prawne i faktyczne dla właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w przypadku niewykonania zaleceń z protokołów przeglądów okresowych oraz rodzaje zaleceń.

8. Kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie naruszenia przepisów związanych z utrzymaniem obiektu budowlanego.

9. Uprawnienia osób kontrolujących w zakresie wykonania i kontroli wykonania zaleceń wynikających z przeglądów okresowych obiektów budowlanych.

10. Dokumentacja obiektu budowlanego dołączona do książki obiektu budowlanego, a zagadnienie kompletności dokumentacji obiektu budowlanego.

Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji, prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

550 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)