Szkolenia

Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej 2020 – 2021. Prawo, orzecznictwo, wskazówki metodyczne [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Prawa przysługujące wspólnocie mieszkaniowej jako podatnikowi w czasie pandemii. Jakie ulgi oraz jakie udogodnienia?

2. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty, zarządu wspólnoty jako organu podatnika oraz firmy usługowej. Warunki świadczenia obsługi podatkowej przez firmę usługową – jakie PKWIU.

3. Ewidencje podatkowe wspólnoty. Czy wiesz, że ewidencja rachunkowa [także uproszczona] wspólnoty jest „księgą podatkową” w rozumieniu Ordynacji podatkowej? Czy wiesz, że organ może zażądać od wspólnoty złożenia „JPK na żądanie”?

4. Nowe rygorystyczne przepisy Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu karnego skarbowego. Zmiany 2020 – 2021.

5. Obowiązki wspólnoty jako nabywcy towarów i usług. Zapłata według mechanizmu podzielonej płatności. Zmiany 2020 – 2021.
5.1. Wymagania w stosunku do płatności nabywcy – stan po zmianach prawa. Prawo, interpretacje podatkowe, wskazówki praktyczne.
5.2. Wymagania dot. płatności według mechanizmu podzielonej płatności – stan po zmianach prawa.
5.3. Zmiany do rygorów podatkowych wprowadzone specustawą o COVID 19.
5.4. Kiedy nabywca nie poniesie konsekwencji – stan po zmianach prawa.

6. Obowiązki „zwykłego podatnika” wykonującego czynności sprzedaży i odsprzedaży. Ewidencja uproszczona sprzedaży, dokumentowanie sprzedaży i odsprzedaży, limit przychodów ze sprzedaży według art. 113 ust. 1 ustawy VAT a orzecznictwo NSA i najnowsze interpretacje podatkowe KIS. Czy wspólnota powinna się zarejestrować jako
podatnik VAT czynny?

7. Rewolucyjne zmiany w obowiązkach wspólnoty jako „podatnika VAT czynnego”. Zmiany 2020 – 2021. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.
7.1. Ewidencja podatkowa.
7.2. Fakturowanie, refakturowanie.
7.3. Dostosowanie ewidencji dla potrzeb JPK_VAT.
7.4. Rewolucyjne zmiany w fakturach korygujących od 1.01.2021 r.
7.5. Rewolucyjne zmiany w odliczeniach podatku naliczonego od podatku należnego – od 1 stycznia 2021 r.
7.6. GTU – co to jest?
7.7. Korekta przychodów z dostawy mediów w danym roku i po roku według dwóch ustaw podatkowych na przykładzie prawa i interpretacji podatkowej KIS.
7.8. Rygory ustawy.

8. Obowiązki podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych oraz zasady rozrachunków z organem podatkowym – stan po zmianie 2021.
8.1. Czy do złożonego CIT-8 trzeba było załączyć sprawozdanie finansowe?
8.2. Rozrachunki z tyt. podatku dochodowego.
a) Przychody i koszty podatkowe i ich korekta w trakcie roku i po roku.
b) Skutki korekty przychodów całorocznych z odsprzedaży mediów.
c) Niezaliczenie wydatku do KUP [przy naruszeniu mechanizmu podzielonej płatności].
8.3. Źródło wolne od podatku dochodowego GZM według orzecznictwa – a pułapki podatkowe.
8.4. Zaliczki na podatek dochodowy. Czy mały podatnik powinien korzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek? Rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków.
8.5. Korekta w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy.
8.6. Podstawa opodatkowania.

9. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej „w likwidacji” po ustaniu jej bytu prawnego. Czy wiesz, że z momentem ustania bytu wspólnoty istnieje obowiązek podatkowy wspólnoty jako podatnika? Najnowsze interpretacje podatkowe.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)