Szkolenia

Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej – po nowemu, w tym radykalne zmiany od 1.10.2020 r. Co to jest GTU i czy obowiązuje wspólnotę? [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Odpowiedzialność z mocy prawa wspólnoty jako podatnika, zarządu wspólnoty jako organu podatnika oraz firmy usługowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

2. Od ewidencji rachunkowej do ewidencji podatkowej dla różnych podatków, ewidencja podatkowa dla potrzeb podatku VAT [podatnik zwykły i podatnik VAT czynny], ewidencja podatkowa dla potrzeb podatku dochodowego, ewidencja podatkowa dla potrzeb rozliczania podatku śmieciowego.

3. „Biała lista” w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, interpretacje podatkowe, wskazówki praktyczne.

4. Mechanizm podzielonej płatności, czyli jak i komu oraz na jaki rachunek płacić w warunkach działania wspólnoty. Mechanizm obligatoryjny i fakultatywny – jakie różnice?

5. Działalność statutowa i sprzedaż towarów i usług, a także odsprzedaż mediów w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej.

6. Obowiązki zwykłego podatnika w związku ze sprzedażą towarów i usług według ustawy VAT. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.

7. Obowiązki podatnika VAT czynnego w zw. ze sprzedażą/odsprzedażą. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe, praktyka.

8. Prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb obliczenia podatku dochodowego i rozrachunków z organem podatkowym.

9. Źródło wolne od podatku dochodowego GZM według orzecznictwa a pułapki podatkowe.

10. Zaliczki na podatek dochodowy. Czy mały podatnik powinien korzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek? Rozrachunki publicznoprawne wspólnoty, aspekty księgowe rozrachunków.

11. Wspólnota mieszkaniowa w likwidacji? Najnowsze interpretacje podatkowe za 2020 r. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

Szczegółowy program szkolenia

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Termin szkolenia zamkniętego do uzgodnienia

450 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)