Szkolenia

Nowe obowiązki podatkowe wspólnoty po zmianach w 2021 roku. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Omówienie zmian przepisów podatkowych od dnia 1 lipca 2021 r. w związku z ustawą o doręczeniach, w tym o zasadach dostępności do ePUAP:

2. Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej i Kodeksie karnym skarbowym. Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika – wspólnoty, członków organu wykonawczego – zarządu, księgowego prowadzącego rozrachunki podatkowe.

3. Obowiązki wspólnoty jako płatnika. Wspólnota i jej obowiązek według ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

4. Ewidencja rachunkowa i sprawozdawczość w czasie pandemii. Prowadzenie ewidencji podatkowych przez wspólnotę mieszkaniową.

5. Biała lista i nowe obowiązki nabywcy towarów i usług.

6. Mechanizm podzielonej płatności – obowiązki sprzedawcy i nabywcy. Rygory i sankcje.

7. Obowiązki wspólnoty będącej zwykłym podatnikiem. Czy wspólnota powinna się zarejestrować jako podatnik VAT czynny? Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe dot. art. 113 ust. 2 pkt 2a ustawy VAT.

8. Obowiązki podatnika VAT, w tym od 1 stycznia 2021, w zakresie dokonywania korekt oraz zasad odliczeń. Co to jest GTU w warunkach wspólnoty? Czy znasz przepisy przejściowe dot. korygowania faktur?

9. Rozrachunki wspólnoty z tyt. podatku dochodowego. Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego. Strata podatkowa a rozliczenia w czasie. Rygory nowe art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p.

10. Korekta sprawozdania finansowego i korekta zeznania podatkowego CIT-8.

11. Obowiązki podatkowe po ustaniu bytu prawnego wspólnoty mieszkaniowej. Czy wiesz, że po ustaniu jej bytu prawnego nie wygasają obowiązki podatkowe?

12. Rozrachunki z właścicielami lokali.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

490 zł netto
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem)