Szkolenia

Nowy Ład podatkowy na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej – obowiązki podatnika i płatnika [ON-LINE]

Zapisz się na szkolenie

1. Kierunek zmian NOWEGO ŁADU PODATKOWEGO. Nowe przepisy i rygory wobec podatnika i płatnika.

2. Ewidencja wspólnoty jako księga podatkowa – doprecyzowanie przepisów. Jak przystosować ewidencje i sprawozdawczość finansową do nowych przepisów?

3. Wspólnota jako podmiot zatrudniający i jako płatnik składek.
3.1. Rewolucyjne zmiany w obowiązkach płatnika według ustawy PDOF.
3.2. Rewolucyjne zmiany w obowiązkach płatnika według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz według ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

4. Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Nowe obowiązki.

5. Zmiany przepisów ustawy VAT, nowe limity w mechanizmie podzielonej płatności MPP oraz nowe obowiązki nabywcy towarów i usług. Rygory i sankcje w różnych ustawach.
5.1. Biała lista i obowiązki wspólnoty jako nabywcy.
5.2. Mechanizm podzielonej płatności MPP [obligatoryjny i fakultatywny] po zmianach – nowe limity.

6. Obowiązki wspólnoty jako zwykłego, niezarejestrowanego podatnika.
6.1. Jak dokumentuje się sprzedaż, jak się fakturuje?
6.2. Jak prowadzi się ewidencję sprzedaży?
6.3. Wspólnota a zwolnienie podmiotowe od podatku VAT.

7. Nowe obowiązki wspólnoty jako podatnika VAT czynnego po zmianie ustawy VAT.
7.1. Fakturowanie i refakturowanie.
7.2. Warunki wystawienia faktur korygujących, nowe obowiązki.
7.3. Faktury korygujące wystawione w danym roku i po roku.
7.4. Odliczenia podatku naliczonego po nowemu.
7.5. Jak prowadzić ewidencję?
7.6. JPK_VAT po nowemu.

8. Specyfika rozrachunków z tytułu pośrednictwa wspólnoty w dostawie mediów. Prawo, orzecznictwo, praktyka, interpretacje podatkowe.
Nowe obowiązki po zmianie art. 45a prawa energetycznego a warunki ustalania opłat i ich rozliczeń.

9. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a nowe obowiązki wspólnoty jako podatnika tego podatku.
9.1. Przychody podatkowe i KUP według orzecznictwa.
9.2. Jak ustalać dochód podatkowy?
9.3. Jak ustalać dochód na źródle wolnym od podatku?
9.4. Źródło wolne od podatku dochodowego GZM według orzecznictwa a pułapki podatkowe.

10. Odpowiedzialność podatnika podmiotu za zobowiązania podatkowe oraz za prowadzenie ewidencji podatkowych – kto odpowiada zarząd wspólnoty, czy księgowy firmy usługowej?

11. Warunki świadczenia obsługi księgowo – podatkowej przez firmę usługową, według PKWIU 2015 i innych ustawy. Nowe obowiązki księgowego według ustawy AML.

Eugenia ŚLESZYŃSKA
Jest autorem książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami, w których omawiane są zagadnienia prawne, rachunkowo-finansowe i podatkowe. W szczególności specjalizuje się w różnych aspektach zarządzania nieruchomościami, w tym także wspólnot mieszkaniowych.

Wykładowca na seminariach i szkoleniach oraz akademicki, w zakresie tematyki związanej z gospodarką nieruchomościami i zarządem nieruchomościami.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer:
„Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”,
„Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”
„Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”
„Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”
„Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”

Niektóre książki wydane przez wyd. MINIGO:
„Podatek od nieruchomości”, „Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa”, „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne”, „Zarządzanie informacją i tajemnicą w firmie. Przewodnik po prawie o ochronie prywatności oraz o dostępie do informacji”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

Szkolenie zamknięte do uzgodnienia

590 zł netto
(materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, konsultacje z ekspertem, w tym możliwość zadania pytania do 5 dni po zakończeniu szkolenia)